Professionele werkwaardentest

Welke werkwaarden en bedrijfscultuur maken jou gelukkig?

Er is op internet een goede Nederlandse werkwaardentest, die van 123test.nl

Jolet Plomp, arbeidspsycholoog

Op 123test.nl staat een uitgebreide werkwaardentest.

Psychologie Magazine, Oktober 2012

Bekijk het voorbeeldrapport of lees meer over de achtergrond van deze test.

De uitslag van deze test heeft een goede betrouwbaarheid en zeer compleet rapport. De uitslag is daarom ook niet gratis.

Instructie

Stel je voor dat je op zoek bent naar de ideale baan. In hoeverre vind je de onderstaande zaken dan belangrijk of van waarde voor die baan? Dit kan zijn:

-- Helemaal niet belangrijk
- Niet belangrijk
-/+Niet/wel belangrijk
+ Wel belangrijk
++ Heel belangrijk
 

Denk niet te lang na, hoe eerlijker je antwoordt, hoe beter de uitslag zal zijn. Alle vragen dienen beantwoord te worden.


-- - -/+ + ++
1 Zelf kiezen waarmee je bezig gaat zijn
2 Gunstige werktijden
3 Beslissingen nemen over andere mensen
4 Zekerheid over de toekomst van je baan
5 Duidelijk omschreven taken uitvoeren
6 Financiële zekerheid
7 Afwisselende werkzaamheden hebben
8 Nieuwe werkwijzen uitproberen
9 Nieuwe mensen ontmoeten
10 Een vast contract

-- - -/+ + ++
11 Iets nieuws bedenken
12 Werk dat maatschappelijk aanzien geeft
13 Zekerheid over de toekomst van je werkgever
14 Kunnen pauzeren op momenten dat je daar behoefte aan hebt
15 Vriendschappelijke contacten met collega's
16 Het rustig aan doen
17 Vakantie op kunnen nemen wanneer jou dat het beste uitkomt
18 Inspraak hebben in belangrijke beslissingen
19 Andere mensen helpen
20 Je eigen baas zijn

-- - -/+ + ++
21 Nieuwe ideeën opdoen
22 Spannend werk
23 Met één ding tegelijk bezig zijn
24 Je persoonlijk ontwikkelen
25 Dat het gebouw waar je werkt in een mooie omgeving staat
26 Zelf bepalen wanneer je iets doet
27 Werkzaamheden die vast liggen
28 Volgens vaste regels te werk gaan
29 Het werk van anderen plannen
30 Een salaris dat minstens zo goed is als dat van anderen

-- - -/+ + ++
31 Werk waar mensen tegen opkijken
32 Je vaardigheden ontwikkelen
33 Personeelsuitstapjes
34 Met mensen werken
35 Iets nuttigs doen voor de maatschappij
36 Een eindejaarsbonus
37 Werk met veel structuur
38 Goede parkeerplekken
39 Een veilig gebouw
40 Verteld krijgen wat je moet doen

-- - -/+ + ++
41 Nieuwe kennis opdoen
42 Beloning voor uitstekende prestaties
43 Zorgtaken kunnen combineren met je werk
44 Zelfstandigheid
45 Maatschappelijke waardering voor je werk
46 Promotie maken
47 Een goede relatie met de leidinggevende
48 Een tijdelijk contract
49 Makkelijk werk doen
50 Het beste uit jezelf halen

-- - -/+ + ++
51 Gezelligheid
52 Anderen van dienst zijn
53 Bij verschillende projecten betrokken zijn
54 Bonussen kunnen verdienen
55 Weinig verantwoordelijkheid dragen
56 Geen rekening hoeven houden met andere mensen
57 Een rustige werkplek
58 Binnen vaststaande kaders werken
59 Een betrouwbare werkgever
60 Een mooi gebouw

-- - -/+ + ++
61 Werk doen dat mensen bewonderen
62 Zelf bepalen wat je doet
63 Na moeten denken
64 Dingen uitvinden
65 Kunnen lachen met collega's
66 Iets betekenen voor anderen
67 Werk waaraan je status kunt ontlenen
68 Avontuurlijk werk
69 Je van je collega's onderscheiden
70 Vertrouwde werkzaamheden hebben

-- - -/+ + ++
71 Experimenteren met verschillende oplossingen en/of werkwijzen
72 Nieuwe kanten van jezelf ontdekken
73 Duidelijkheid over je loopbaan
74 Laten zien hoe goed je bent
75 Meepraten over belangrijke onderwerpen
76 Variatie
77 Prestaties leveren
78 Veel geld verdienen
79 Werk doen wat anderen belangrijk vinden
80 Goede werkende apparatuur, zoals computers en kopieermachines

-- - -/+ + ++
81 Weten waar je over vijf jaar in je carrière staat
82 Bepalen wat anderen moeten doen
83 Nieuwe dingen doen
84 Verantwoordelijkheid dragen
85 Goede verlofregelingen
86 Genoeg geld verdienen om leuke dingen te kopen
87 Het opvolgen van instructies
88 Alleen werken
89 Anderen vertellen wat ze moeten doen
90 Niet zomaar ontslagen kunnen worden

-- - -/+ + ++
91 Werk dat goed samengaat met je privé-leven
92 Een eigen werkruimte
93 Voor eigen gewin werken
94 Aan je eigen belang denken
95 Leuke collega's
96 Een vast takenpakket hebben
97 Een sfeervolle werkplek
98 Beloning van ambitie
99 Aan meerdere dingen tegelijk werken
100 Het gevoel dat je 'erbij' hoort

-- - -/+ + ++
101 Een hoge salarisschaal
102 Een goede kantine
103 Jezelf verbeteren
104 Goed kunnen opschieten met collega's
105 Werk waarin competitie kan voorkomen
106 Niet teveel na hoeven denken
107 Duidelijkheid hebben over wat gedaan moet worden
108 Volgens een vaste manier werken
109 Je inzetten voor anderen
110 Aandacht voor individuele prestaties

-- - -/+ + ++
111 Inspanningen vertaald zien in hoeveelheid inkomen
112 Je uitgedaagd voelen
113 Loon dat elk jaar stijgt
114 Dingen doen die je makkelijk vindt
115 Beslissingsbevoegdheid hebben
116 Een dertiende maand
117 Een arbeidscontract waar je werkgever niet zomaar onder uit kan
118 Een lichte werkplek
119 Aan één taak werken
120 Iets origineels maken

-- - -/+ + ++
121 Het resultaat zien van je werk
122 Groeien in je vakgebied
123 Invloed hebben binnen de organisatie
124 Een praatje maken met collega's
125 Duidelijke aanwijzingen krijgen hoe je iets moet doen
126 Vernieuwende dingen bedenken
127 Creatief bezig zijn
128 Een verscheidenheid aan taken uitvoeren
129 Werk dat thuis geen conflicten oplevert
130 Je eigen ideeën in je werk stoppen

-- - -/+ + ++
131 Je fantasie gebruiken
132 Onvriendelijk mogen zijn
133 Innoveren
134 Werk doen waar anderen van onder de indruk zijn
135 Veel vakantiegeld
136 Werktijden die aansluiten bij je natuurlijke ritme
137 Een saamhorigheidsgevoel
138 Iets nieuws leren
139 Een ruime werkplek
140 Volgens een vaste routine werken

-- - -/+ + ++