Wat is intelligentie?

In de wetenschap wordt onder intelligentie meestal zogenaamde academische of cognitieve intelligentie verstaan. In hun boek Intelligentie geven de hoogleraren Resing en Drenth (2007)1 antwoord op de vraag 'wat is intelligentie' met de volgende definitie: "Het geheel van cognitieve of verstandelijke vermogens dat nodig is om kennis te verwerven en daar op een goede wijze gebruik van te maken, teneinde problemen op te lossen die een vast omschreven doel en structuur hebben". In gewone mensentaal kun je dus zeggen dat intelligentie gaat om hoe slim of pienter je bent.

Wat is IQ?

De afkorting IQ staat voor de term Intelligentie Quotient. Maar wat is IQ dan? Het IQ is een maat voor hoe intelligent je bent en wordt uitgedrukt in een getal. Iemands IQ kun je berekenen door bij die persoon een intelligentietest af te nemen. Het gemiddelde IQ is 100. Heb je een hogere score dan 100 dan ben je dus slimmer dan de gemiddelde persoon, heb je een lagere score dan ben je (wat) minder slim. Is dat laatste het geval? Treur dan niet, maar lees de pagina's IQ tests oefenen en meervoudige intelligentie.

Lees verder over de geschiedenis van IQ en IQ tests.

1 Resing, W., & Drenth, P. (2007). Intelligentie: weten en meten. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds