Uitgebreide Beroepskeuzetest

Gebruikt door meer dan 3000 loopbaanadviseurs

Bekijk het voorbeeldrapport of lees meer over de achtergrond van deze test.

De uitslag van deze test heeft een hoge betrouwbaarheid en zeer compleet rapport met jouw persoonlijke persoonlijkheidsprofiel, top 20 passende beroepen en een uitgebreide beroepentabel op basis van jouw profiel. De uitslag is daarom ook niet gratis.

Instructie Activiteiten

Hieronder staan allereerst 48 activiteiten. Van elke activiteit moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.

Loop de activiteiten snel langs, denk niet te lang na.

Veel plezier!

Instructie Persoonlijk gedrag

Hieronder staan 48 uitspraken over persoonsgebonden gedrag. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het genoemde gedrag op jou van toepassing is. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het gedrag echt niet bij je past, èèn minnetje als het niet bij je past, een plusje als het wel bij je past en twee plusjes als het gedrag echt betrekking op je heeft.

Loop de uitspraken snel langs, denk wederom niet te lang na.

Instructie Waarden

Hieronder staan de laatste 48 uitspraken. Deze uitspraken gaan over waarden; die zaken die mogelijkerwijs voor jou belangrijk kunnen zijn. Van elke uitspraak moet je aangeven of het voor jou belangrijk is om de waarde terug te vinden in je werk. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als de waarde niet belangrijk voor je is, èèn minnetje als het niet echt belangrijk voor je is, een plusje als het belangrijk voor je is en twee plusjes als de waarde echt heel belangrijk voor je is.

Loop deze laatste 48 uitspraken weer snel langs, denk niet te lang na.