Syllogismen

Onderstaande gratis syllogismentest test je vermogen om logisch te redeneren en logische conclusies te trekken. Op basis van gegeven uitspraken dien je vast te stellen wat de juiste conclusie is.

  • Voorbeeld van een syllogisme

Syllogismen bevatten vaak uitspraken die tegen je gevoel ingaan, soms zelf niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Een syllogisme heeft betrekking op de gegeven stellingen. Je mag je dan ook niet baseren op uitspraken die niet gedaan zijn. Dus als er bijvoorbeeld staat dat niet-rokers in zwarte auto's rijden, zegt dat niets over rokers of gelegenheidsrokers. Daar is namelijk geen uitspraak over gedaan. Een stelling over 'sommige' sluit ook niet uit dat het 'allen' zijn. Voor een uitgebreide uitleg met voorbeelden van syllogismen kun je kijken op syllogismen oefenen

IQ test training met syllogismen

Verhoog je IQ score, scoor beter bij een assessment. Oefen onbeperkt veelvoorkomende IQ vragen, waaronder syllogismen! Meer informatie

Instructie vragenlijst syllogismen

In de gratis syllogismentest hieronder staan acht redeneringen. Het is aan jou om te zeggen of de getrokken conclusie logisch voortvloeit uit de gegeven stellingen. Denk erom dat een conclusie alleen juist is als deze met absolute zekerheid voortvloeit uit de stellingen.

Let op: als de conclusie niet noodzakelijkerwijs(!) voortvloeit uit de stellingen is deze dus onjuist.