Studiekeuzetest

Welke opleiding past bij mij?

De Studiekeuzetest vormt een goed uitgangspunt bij loopbaanvraagstukken

Loopbaanadviseur Francien Bouhuijs
Universiteit Leiden

Dankzij de studiekeuzetest weet een leerling dat hij op de goede opleiding zit

Paul Dielissen
Docent CITAVERDE College

Bekijk het voorbeeldrapport of lees meer over de achtergrond van deze test.

De uitslag van deze test heeft een goede betrouwbaarheid en zeer compleet rapport. De uitslag is daarom ook niet gratis.

Instructie Activiteiten

Hieronder staan allereerst 60 activiteiten. Van elke activiteit moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.

Loop de activiteiten snel langs, denk niet te lang na.

Veel plezier!

Instructie Persoonlijk gedrag

Hieronder staan 60 uitspraken over persoonsgebonden gedrag. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het genoemde gedrag op jou van toepassing is. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het gedrag echt niet bij je past, één minnetje als het niet bij je past, een plusje als het wel bij je past en twee plusjes als het gedrag echt betrekking op je heeft.

Loop de uitspraken snel langs, denk wederom niet te lang na.

Instructie kiezen tussen werkzaamheden

Hieronder staan 15 blokjes met elk vier werkzaamheden. Bepaal voor ieder blokje welke werkzaamheid je het meest (duimpje omhoog) aanspreekt èn welke het minst (duimpje omlaag). Je kiest per blokje dus twee werkzaamheden.

Dit deel van de test is geen 'toets'. Er zijn derhalve geen goede of foute keuzes. Denk niet te lang na en besteedt niet meer dan tien minuten aan het invullen.