De stresstest

Met deze test kun je heel snel een indruk krijgen hoeveel werkstress je in je huidige werksituatie ondervindt in vergelijking met anderen die deze test ook al hebben gedaan.

Instructie

Je moet van 10 situaties aangeven hoezeer deze een bron van stress zijn geweest in de laatste drie maanden. Let er daarbij op dat je puur op basis van de feiten antwoordt. Wanneer je dus iets als stresserend beschouwt maar het is de laatste drie maanden niet voorgekomen, antwoord dan dus dat het geen bron van stress is.

Elk van de 10 zinnen moet beantwoord worden.

--- is zeer zeker geen bron.
-- is zeker geen bron.
- is doorgaans geen bron.
+ is doorgaans een bron.
++ is zeker een bron.
+++ is zeer zeker een bron.

--- -- - + ++ +++
1 Een gebrek aan consultatie en communicatie
2 Te vaak teveel te doen in te weinig tijd
3 Vereisten die mijn werk stelt aan mijn privé/sociale leven
4 Ondergewaardeerd worden
5 Niet toereikende begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden

--- -- - + ++ +++
6 Zorgen over de toekomst van mijn carrière
7 Heel veel uren te moeten werken
8 Bij moeten blijven met nieuwe ideeën, technologieën en innovaties
9 Een carrière nastreven ten koste van mijn privéleven
10 Tegengestelde taken en eisen ondervinden in de functie die ik heb

--- -- - + ++ +++