Prestatiemotivatietest

Sommigen werken hard van nature, anderen zien het belang van leren voor een goede toekomst. Wat motiveert jou om te presteren? Test voor jongeren tot 26 jaar.

Instructie

Geef van elk van onderstaande stellingen aan in hoeverre je het ermee eens bent. Een 1 betekent dat je het ermee oneens bent, een 5 dat je het ermee eens bent.