Persoonlijkheidstest

De meest gebruikte en best gevalideerde persoonlijkheidstest

Op 123test.nl kun je een uitgebreide en genormeerde Big Five persoonlijkheidstest doen.

Intermediair.nl

Krijg inzicht in hoe jij scoort op de hoofddimensies van persoonlijkheid

Tempo-Team

Bekijk het voorbeeldrapport of lees meer over de achtergrond van deze test.

De uitslag van deze test heeft een goede betrouwbaarheid en zeer compleet rapport. De uitslag is daarom ook niet gratis.

Instructie

Geef aan hoezeer je de volgende stellingen toepasselijk vindt op jezelf. Dit kan zijn van:

-- Niet van toepassing
- Weinig van toepassing
-/+Niet/wel van toepassing
+ Wel van toepassing
++ Zeer van toepassing
  

Denk niet te lang na, hoe eerlijker je antwoordt, hoe betrouwbaarder de uitslag zal zijn. Alle vragen dienen beantwoord te worden.