De ondernemerstest

Doe de ondernemerstest en ontdek of je over de persoonlijkheidskenmerken beschikt die horen bij een zelfstandig ondernemer.

Instructie

Geef aan hoezeer je de volgende stellingen toepasselijk vindt op jezelf. Dit kan zijn van:

-- Niet van toepassing
- Weinig van toepassing
-/+ Niet/wel van toepassing
+ Wel van toepassing
++ Zeer van toepassing

Alle vragen dienen beantwoord te worden.


-- - -/+ + ++
1 Ik vind het geen probleem om mezelf in de belangstelling te zetten.
2 Ik ga netjes en geordend te werk.
3 Ik wil uitblinken in mijn werk.
4 Ik vind het vervelend om klusjes 'onder mijn niveau' te doen.

-- - -/+ + ++
5 Ik stap makkelijk op mensen af die ik niet ken.
6 Ik vind het geen enkel probleem als mensen hoge eisen stellen aan mijn werk.
7 Ik vind het prettig als iemand me vertelt wat ik moet doen.
8 Het kan me niet zoveel schelen wat anderen van mijn werk vinden.

-- - -/+ + ++
9 Ik heb een hekel aan het invullen van formulieren en (belasting)papieren.
10 Ik ben geneigd het oplossen van problemen uit te stellen.
11 Ik probeer mezelf en mijn werk voortdurend te verbeteren.
12 Ik vind het belangrijk dat het op mijn werk gezellig is.

-- - -/+ + ++
13 Ik ben nieuwsgierig naar wat andere mensen beweegt.
14 Ik praat graag over mijn werk.
15 Ik neem graag de leiding.
16 Op financieel gebied heb ik behoefte aan zekerheid.

-- - -/+ + ++