Mindfulness test

Hoe mindful leef jij? Doe de mindfulnesstest!

Met je volle aandacht in het hier en nu zijn is een bewustzijnstoestand die ook wel mindfulness wordt genoemd. Hoe mindful je leeft, heeft grote gevolgen voor je leven, zowel werk als privé. Met de volgende test kun je nagaan hoe mindful jij in het leven staat.

Mindful levenshouding bestaat uit twee onderdelen: een deel Bewustzijn van het hier en nu, en een deel Zelfacceptatie. Je krijgt bij deze mindfulnesstest naast een algemene score op mindfulness daarom ook een uitsplitsing naar Bewustzijn en Zelfacceptatie.

Instructie

Geef steeds aan in hoeverre je het met de volgende stellingen eens bent. Geef een één als je het met de stelling helemaal oneens bent en een vijf als je het helemaal eens bent met de uitspraak.