Macht en invloed test

Hoeveel invloed of macht wil jij hebben?

Sommige mensen willen over alles en iedereen beslissen binnen een bedrijf. Zij zoeken de totale macht. Anderen willen alleen over hun eigen taken beslissen. Weer anderen bemoeien zich eigenlijk het liefst helemaal nergens mee. En jij?

Met deze test krijg je antwoord op de vraag hoeveel invloed jij wit uitoefenen op je werk en anderen in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking. In de uitslag krijg je ook nog verdere uitleg over wat dit voor jou persoonlijk betekent. Ook worden er algemene tips en feiten gegeven voor extra inzicht.

Instructie

Stel je voor dat je op zoek bent naar de ideale baan. In hoeverre vind je de onderstaande zaken dan belangrijk of van waarde voor die baan?

Dit kan zijn van:
Helemaal niet belangrijk (--)
Niet belangrijk (-)
Niet/wel belangrijk(-/+)
Wel belangrijk(+)
Heel belangrijk (++).

Denk niet te lang na, hoe eerlijker je antwoordt, hoe betrouwbaarder de uitslag zal zijn. Alle 16 vragen dienen beantwoord te worden.


-- - -/+ + ++
1 Samen met anderen mijn taken indelen
2 Beslissingen nemen over andere mensen
3 Op resultaten afgerekend worden
4 Anderen vertellen wat ze moeten doen

-- - -/+ + ++
5 Meepraten over belangrijke onderwerpen
6 Jezelf sterk ontwikkelen
7 In een hecht team werken
8 Inspraak hebben in belangrijke beslissingen

-- - -/+ + ++
9 Invloed hebben binnen de organisatie
10 Routinematig werken
11 Verantwoordelijkheid dragen
12 Bepalen wat anderen moeten doen

-- - -/+ + ++
13 Werk met veel aanzien hebben
14 Het werk van anderen plannen
15 Beslissingsbevoegdheid hebben
16 Opdrachten van anderen uitvoeren

-- - -/+ + ++