De typologie van Jung

De typologie van Jung is het resultaat van het werk van Carl Gustav Jung, een vooraanstaand Zwitsers psychiater en grondlegger van de Jungiaanse psychologie. Het is wereldwijd een van de bekendste en betrouwbaarste modellen op het gebied van persoonlijkheid en gedrag.

In 1921 verscheen een boek van Jung met de titel ‘Psychologische Typen’, waarin mensen in 16 persoonlijkheidstypen werden ingedeeld.

Jung-typologietest

Tests op basis van het typologiemodel van Jung worden op grote schaal door organisaties gebruikt voor assessments, teambuilding, coaching en persoonlijke ontwikkeling. De type-indicator van Isabel Briggs Meyers is hiervan een voorbeeld, maar tegenwoordig zijn er talloze versies in omloop, zowel gratis als betaald.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

De typologie van Jung

Jung onderscheidt zestien persoonlijkheidstypen.