Gratis IQ test

Doe hieronder de gratis online IQ test om snel een indicatie te krijgen van je IQ score.

Bepaal eenvoudig je IQ score

Snel en anoniem je IQ testen? Oefenen voor een IQ test? De gratis IQ test hieronder bevat vrijwel alle onderdelen die bij een online IQ test standaard zijn. Denk aan vragen over ruimtelijke intelligentie, logisch redeneren en verbale intelligentie. Als uitslag bij deze gratis IQ test krijg je ook te zien hoeveel vragen je goed had, plus een indicatie van je IQ score.

Vragenlijst gratis IQ test

Beantwoord alle vragen en ontdek hoe slim je bent.

1. Synoniem

Welk van de onderstaande woorden is het meest hetzelfde in betekenis als het woord 'Geruststellend'?

2. Cijferreeks

Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks: 4 - 6 - 9 - 6 - 14 - 6 - ...

3. Figurenreeks

Welke onderste figuur moet logischerwijs op de plaats van het vraagteken staan in de bovenste reeks?

4. Syllogisme

Welke van de onderstaande conclusies kun je met absolute zekerheid trekken op basis van de twee stellingen hieronder?

  1. Geen van de postzegelverzamelaars is een architect.
  2. Alle Nederlanders zijn postzegelverzamelaars.

5. Kubus

Welke kubus krijg je als je de opengevouwen kubus opvouwt?

6. Redactiesom

Wat is het juiste antwoord op het volgende vraagstuk.

Tom heeft een nieuwe set met golfclubs. Met een club 8 slaat hij gemiddeld 100 meter ver. Met een club 7 slaat hij gemiddeld 108 meter ver. Met een club 6 slaat hij gemiddeld 114 meter ver. Hoe ver zal Tom met een club 5 slaan?

7. Antoniem

Welk woord is het meest tegengesteld in betekenis aan het woord 'stoer'?


8. Analogie

Water staat tot een pijp als ... staat tot een snoer.

9. Woordbetekenis

Welk woord heeft als betekenis 'een uiting van ongenoegen'?


10. Samengestelde figuur

Welk onderste figuur kan samengesteld worden uit de losse onderdelen?