Intelligentietest

Hieronder vind je een gratis intelligentietest waarmee je kunt oefenen op de verschillende onderdelen. Realiseer je dat intelligentietesten vaak makkelijke tot zeer moeilijke vragen bevatten. Het is heel normaal dat je niet alle vragen goed weet te beantwoorden.

Deze intelligentietest kent geen tijdslimiet. In een echte testsituatie heb je meestal wel beperkte tijd voor de opgaven. Soms is het theoretisch bijna onmogelijk om alle vragen te beantwoorden binnen de gestelde tijd, en soms gaat men er van uit dat je alle vragen kunt beantwoorden en worden niet beantwoorde vragen als onjuist gerekend.

Je intelligentie staat min of meer vast. Maar je score op een IQ test kun je wel beïnvloeden. Door hiervoor te trainen. Door te oefenen zul je hoger scoren. Helaas is dit effect maar tijdelijk. Want je wordt er niet blijvend slimmer door. Maar door te oefenen zul je wel voor een bepaalde periode hoger scoren op een IQ test. Handig om te weten als je binnenkort een assessment hebt.

IQ test training

Hoger scoren bij een assessment? Je IQ score verbeteren? Doe dan de IQ test training. Oefen onbeperkt, dertig dagen lang, veelvoorkomende IQ vragen. Klik hier

Vragenlijst intelligentietest

Beantwoord alle vragen. Na het doen van deze intelligentietest krijg je de uitslag (aantal vragen goed) plus per vraag het juiste antwoord.