Gezond werken test

Er zijn allerlei verschillende manieren waarop mensen in het werk staan. Deze test focust op een aantal werkhoudingen die elk een risico in zich dragen op het ontwikkelen van stress- en/of gezondheidsklachten. In de uitslag lees je wat voor type jij bent en wat daarvan de gevolgen voor je gezondheid kunnen zijn.

Instructie

Bij de onderstaande vragen moet je steeds kiezen uit twee antwoordalternatieven. Soms is dat moeilijk, maar beantwoord toch alle vragen.