EQ test

Je EQ is je emotionele intelligentie: op welke manier jij omgaat met emoties van jezelf en van anderen. De hoogte van je EQ wordt doorgaans bepaald aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken, dit zijn:

  • Intrapersoonlijke eigenschappen;
  • Interpersoonlijke eigenschappen;
  • Aanpassingsvermogen;
  • Stressmanagement;
  • Stemming.

De EQ test is meer een persoonlijkheidsmeting dan een capaciteitenmeting zoals een IQ test. Hieronder kun je een gratis EQ test doen. Aan de hand van 40 stellingen krijg je een EQ score met een korte uitleg, gevolgd door een algemene uitleg over emotionele intelligentie.

Instructie gratis EQ test

Geef bij elke stelling aan in hoeverre deze op jou van toepassing is. Alle vragen dienen beantwoord te worden. Je kunt de volgende scores geven bij de stellingen:

-- Niet van toepassing
- Weinig van toepassing
-/+ Niet/wel van toepassing
+ Wel van toepassing
++ Zeer van toepassing

-- - -/+ + ++
1 Verleidingen kan ik slecht weerstaan.
2 Ik help anderen graag met hun problemen.
3 Heb ik een probleem, dan bedenk ik een plan van aanpak.
4 Ik ben impulsief van aard.

-- - -/+ + ++
5 Ik heb weinig moeite om me aan te passen aan nieuwe omstandigheden.
6 Ik heb waardevolle vriendschappen waar ik van geniet.
7 Onder stress houd ik het hoofd koel.
8 De dingen blijken nogal eens anders te zijn dan ik me had voorgesteld: de werkelijkheid valt vaak tegen.

-- - -/+ + ++
9 Ik ben geneigd om het oplossen van problemen uit de weg te gaan.
10 De toekomst zie ik rooskleurig tegemoet.
11 Ik ben een mens van emotionele ups en downs.
12 Ik ben me bewust van het verschil tussen fantasie en realiteit.

-- - -/+ + ++
13 Ik kan me goed verplaatsen in andermans gevoelens.
14 In een opwelling doe of zeg ik nogal eens dingen waar ik later spijt van heb.
15 Als ik het ergens niet mee eens ben, houd ik dat vaak voor me.
16 Van tegenslagen kan ik de voordelen zien.

-- - -/+ + ++
17 Bij problemen pak ik door.
18 In het contact met anderen voel ik me verlegen.
19 Ik weet wat ik wil.
20 Ik houd van samenwerken.

-- - -/+ + ++
21 Ik vraag me nogal eens af wat andere mensen van me vinden.
22 In onzekere of moeilijke tijden vind ik het moeilijk om optimistisch te blijven.
23 Ik houd van avontuur en afwisseling.
24 Ik zet door en geef niet snel op.

-- - -/+ + ++
25 Ik voel me ontevreden over mijn leven.
26 Ik voel me vaak gelukkig zonder duidelijk aanleiding.
27 Ik vind dat ik de moeite waard ben, zoals ik ben.
28 Andere mensen vinden me een warme en hartelijke persoon.

-- - -/+ + ++
29 Ik kan goed luisteren.
30 Als ik 's ochtends opsta heb ik weinig zin in de dag die voor me ligt.
31 Als ik een belangrijke beslissing moet nemen over mijn leven, laat ik andermans wensen buiten beschouwing.
32 Ik ga het liefste mijn eigen gang.

-- - -/+ + ++
33 Ik begrijp hoe mijn gevoel mijn gedrag beïnvloedt.
34 Ik heb het liefste een vast dagritme.
35 Ik heb vaak het gevoel dat ik bof.
36 Ik kan goed relativeren.

-- - -/+ + ++
37 Onverwachte moeilijkheden bezie ik als een uitdaging.
38 Ik raak nogal eens verward door wat ik voel.
39 Ik heb het gevoel dat ik mijn leven zelf kan sturen.
40 Als ik 's ochtends opsta, sta ik bewust stil bij hoe ik me voel.

-- - -/+ + ++

Beantwoord de volgende achtergrondvragen om de testuitslagen te verbeteren. Dit is niet verplicht.

Ik ben een

Mijn leeftijd is

Ik kom uit

Mijn opleidingsniveau