EQ test

Je EQ is je emotionele intelligentie: op welke manier jij omgaat met emoties van jezelf en van anderen. De hoogte van je EQ wordt doorgaans bepaald aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken, dit zijn:

  • Intrapersoonlijke eigenschappen;
  • Interpersoonlijke eigenschappen;
  • Aanpassingsvermogen;
  • Stressmanagement;
  • Stemming.

De EQ test is meer een persoonlijkheidsmeting dan een capaciteitenmeting zoals een IQ test. Hieronder kun je een gratis EQ test doen. Aan de hand van 40 stellingen krijg je een EQ score met een korte uitleg, gevolgd door een algemene uitleg over emotionele intelligentie.

Instructie gratis EQ test

Geef bij elke stelling aan in hoeverre deze op jou van toepassing is. Alle vragen dienen beantwoord te worden. Je kunt de volgende scores geven bij de stellingen:

--Niet van toepassing
-Weinig van toepassing
-/+Niet/wel van toepassing
+Wel van toepassing
++Zeer van toepassing