De EQ test en persoonlijkheid

De EQ test en de IQ test worden wel eens met elkaar verward. Ten onrechte, want als je strikte definities hanteert, staan ze volledig los van elkaar. Emotionele intelligentie wordt meestal ook niet in één getal uitgedrukt, al bestaan er wel EQ tests die dat proberen. Of je emotioneel intelligent en dus een hoog EQ haalt op een EQ test wordt doorgaans bepaald aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken die vooral door Reuven Bar-On zijn voorgesteld. Deze zijn:

  1. Interpersoonlijk EQ (inlevingsvermogen / empathie)
  2. Intrapersoonlijk EQ (inzicht in eigen emoties)
  3. Aanpassingsvermogen (flexibiliteit / realisme)
  4. Omgang met emoties (stress / impulsief gedrag)
  5. Algemeen gemoed (vrolijk / somber / optimisme)

Doe een EQ test op basis van de hierboven beschreven kenmerken.

Er zijn veel theorieën over EQ die vooral veel weg hebben van een persoonlijkheidstheorie en minder van een capaciteitenmeting zoals bij een IQ test. Twee invloedrijke modellen die gezien kunnen worden als persoonlijkheidsmetingen zijn die van Bar-On (1997) en Goleman (1995). Beide meten schalen die verrassend goed overeen komen met schalen van de uitgebreide Nederlandse persoonlijkheidstest die door 123test wordt uitgegeven. Beiden spreken ook van een EQ test.

Vanzelfsprekend is de overlap per schaal zeker geen 100 procent maar beide theorieën schetsen toch duidelijke 'EQ test' profielen op de Nederlandse persoonlijkheidstest. Profielen die als geheel wellicht een bruikbare EQ maat opleveren. Een dergelijke EQ maat kan uitgerekend worden door de scores die volgens een bepaalde theorie als relevant gezien worden te combineren tot een totaalscore. Ook laat het zien dat beide modellen in wezen bestaan uit al langer bekend zijnde persoonlijkheidskenmerken en daardoor niet echt oorspronkelijk genoemd kunnen worden. Een EQ test is dus niets anders dan een persoonlijkheidstest.

De twee modellen verschillen waardoor er dus altijd een reële kans is dat dergelijke geconstrueerde EQ maten eveneens verschillen. Goed om daarbij te onthouden is dat de theorie van Bar-On het meest binnen de kaders van een algemene persoonlijkheidstheorie past en daardoor wellicht de betere van de twee maten (en EQ test) is in deze context. Het volledige model van Goleman is echter juist duidelijker gericht op goede prestaties op de werkvloer. Voor het voorspellen van werkprestaties zou het model van Goleman dus beter passen, mits ook allerlei door Goleman veronderstelde capaciteiten mee in ogenschouw worden genomen. Dergelijke capaciteiten in een EQ test maken de parallel met IQ weer sterker.

Hieronder staan de beide profielen vermeld in termen van de door Bar-On en Goleman gehanteerde schalen ten opzichte van de Nederlandse persoonlijkheidstest van TestingTalents. Daar waar er (O) achter de schaal staat betekend dat de schaal omgekeerd is. De schalen hieronder die overlappen vormen in wezen dus een soort algemene EQ test.

Nederl. pers. testBar-On (1997)Goleman (1995)
   
Extraversie  
Toegankelijk  
Sociabel  
Assertief en dominantAssertiveness 
Energiek  
Spanningsbehoefte  
OpgewektheidOptimism 
Emotionaliteit  
Zorgelijkheid Ability to shake off anxiety (O)
Irritatie  
NeerslachtigheidHappiness (O) 
Niet zelfverzekerdSelf-Regard (O) 
OngeremdImpulse control (O)Stifling impulsiveness
KwetsbaarheidStress Tolerance (O) 
Gewetensvolheid  
EffectiefProblem solving 
Ordelijkheid  
PlichtsgetrouwSocial Responsibility 
Prestatiegericht Zeal and persistence
Zelfstarter Ability to motivate oneself
Behoedzaam  
Meegaandheid  
VertrouwenInterpersonal Relationships 
Integer en oprecht  
Bekommeren Attunement to what others need or want
Mild en vergevingsgezind Interacting smoothly with others
Bescheidenheid  
MedelijdenEmpathyEmpathic awareness
Openheid  
Fantasie  
Kunst en natuur minnend  
Inzicht in emotiesEmotional self-awarenessMonitoring Feelings
VariatiebehoefteFlexibility 
IntellectReality Testing 
Niet conservatiefIndependence 

Lees verder over persoonlijkheid, wat is dat?