Competentietest

Bepaal je sterke punten met deze competentietest

De competentietest bevat veel concrete informatie. Handig bij sollicitaties of een functioneringsgesprek.

Mariska Engelen Coaching & Advies

Handig vind ik dat er suggesties gedaan worden hoe je je competenties kunt ontwikkelen.

Ruud op den Kamp
Loopbaancoach

Bekijk het voorbeeldrapport of lees meer over de achtergrond van deze test.

De uitslag van deze test heeft een goede betrouwbaarheid en zeer compleet rapport. De uitslag is daarom ook niet gratis.

Instructie

Hieronder staan 155 uitspraken. Geef aan in hoeverre je vindt dat deze uitspraken op jou van toepassing zijn. Ga daarbij uit van wie je bent, niet hoe je zou willen zijn.

Per stelling heb je de keuze uit 5 antwoordmogelijkheden:

-- deze uitspraak is nooit / helemaal niet op mij van toepassing
- deze uitspraak is soms / een beetje op mij van toepassing
-/+deze uitspraak is regelmatig / tamelijk op mij van toepassing
+ deze uitspraak is vaak / goed op mij van toepassing
++ deze uitspraak is altijd / heel goed op mij van toepassing

Denk niet te lang na, er zijn geen goede of foute antwoorden.

Het invullen van de vragenlijst duurt 15-20 minuten. Probeer dit aaneengesloten te doen zonder onderbrekingen. Zorg er dus voor dat je niet gestoord wordt.

Alle vragen dienen beantwoord te worden.