Competentielijst

Een competentielijst bestaat meestal uit een overzicht van werkgerelateerde competenties. De lijst met competenties voorbeelden hieronder bestaat uit 62 van veel voorkomende en gevraagde competenties in werk en loopbaan.

Gebruik deze competentielijst ter inspiratie, ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek of functioneringsgesprek of doe meteen de gratis competentietest om voor jezelf vast te stellen welke competenties uit dit overzicht je het meest aanspreken of waarvan je vindt dat deze het beste bij je passen. Wil je jezelf vergelijken met de Nederlandse beroepsbevolking? Doe dan de professionele competentietest die ook door loopbaanprofessionals gebruikt wordt. Hier wordt een kleine vergoeding voor gevraagd.

Competenties voorbeelden

 • Energie
 • Motiveren
 • Aanpassingsvermogen
 • Integriteit
 • Tactisch gedrag
 • Sensitief reageren
 • Loyaliteit
 • Oordeelsvorming
 • Presenteren
 • Gesprek voeren
 • Netwerkvaardigheid
 • Visie
 • Uitdrukkingsvaardigheid (mondeling)
 • Uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk)
 • Groepsgericht leiderschap
 • Klantgerichtheid
 • Innovatief handelen
 • Delegeren
 • Probleemanalyse
 • Mensgericht leiderschap
 • Onafhankelijkheid
 • Resultaatgericht werken
 • Sociabiliteit
 • Luisteren
 • Vasthoudendheid
 • Doorzettingsvermogen
 • Durf
 • Omgevingsbewustzijn
 • Omgaan met details
 • Inzicht in de omgeving
 • Samenwerken
 • Zelfsturing
 • Zelfkennis
 • Ondernemerschap
 • Leiderschap
 • Leervermogen
 • Flexibel reageren
 • Financieel bewustzijn
 • Overtuigen
 • Stressbestendigheid
 • Initiatief ontplooien
 • Assertiviteit
 • Discipline
 • Conceptueel denken
 • Onderhandelen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Confronteren
 • Flexibiliteit
 • Creatief denken
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole
 • Kritisch
 • Impressie
 • Zelfontwikkeling
 • Organiseren
 • Accuratesse
 • Anticiperen
 • Coachen
 • Analyserend vermogen
 • Besluitvaardigheid
 • Ambitie
 • Conflicten beheersen

Een competentielijst wordt vaak gebruikt door organisaties om vast te stellen aan welke competenties medewerkers moeten voldoen. Dit kan uiteraard per functie of functiegroep verschillen. Bij het aannemen van personeel maar ook bij loopbaanontwikkeling of groei binnen de organisatie wordt er vaak gebruik gemaakt van een competentielijst.

Voor je zelf kun je ook bepalen wat je competenties zijn, waar je goed in bent, wat je van nature goed af gaat en welke competenties eventueel wat aandacht nodig hebben of waaraan je zou willen werken. Dit inzicht kun je bijvoorbeeld goed gebruiken bij een sollicitatie (om aan te geven waarin je goed bent) of bij een functioneringsgesprek (om bijvoorbeeld aan te geven welke training of opleiding je zou willen volgen).

Professionele competentielijst

Veel competenties voorbeelden uit het overzicht van 62 competenties vertonen overlap of hebben veel met elkaar te maken. Zoals bijvoorbeeld de competenties doorzettingsvermogen, discipline en vasthoudendheid. Je loopt hierdoor het risico dat organisaties of werknemers steeds dezelfde soort competenties kiezen, die veel overlap vertonen waardoor er een eenzijdig beeld ontstaat.

123test heeft een competentielijst ontwikkeld met unieke competenties die toch een volledig beeld geeft. Hiertoe zijn competenties bestudeerd die bekend zijn vanuit wetenschappelijke literatuur, overheidsinstellingen en adviesbureaus. Het resultaat is een set van 16 competenties. Elke competentie staat op zichzelf en vertoont weinig of geen overlap met de andere competenties. Tezamen vormen ze de meest voorkomende professionele competenties op het gebied van werk en loopbaan.

 CompetentieBetekenis van competentieVoorbeeldVoorbeeldberoep waarin deze competentie belangrijk is
1OpmerkenSignalen vanuit personen, organisatie en samenleving opvangen en gebruikenMerkt het snel als er iets aan de hand is met een anderRelatie therapeut, Bodyguard, Trendwatcher
2Initiatief nemenUit zichzelf handelen; kansen gebruiken; iets ondernemen, ook als dit risico met zich meebrengtNeemt vaak het initiatiefOndernemer, Verkoper, Activiteitenbegeleider
3AnalyserenComplexe informatie begrijpen; verbanden leggen; conclusies trekkenBegrijpt bij een moeilijk probleem snel wat de kern isOnderzoeker, Rechercheur politie, Systeem ontwerper
4BeslissenTot een afweging en besluit komenWeet in complexe situaties de juiste beslissing te nemenRechter, Bestuurder, Interim-manager
5CreërenMet nieuwe ideeën, benaderingen of oplossingen komenKomt vaak met nieuwe ideeënReclameontwerper, Industrieel vormgever, Binnenhuisarchitect
6Plannen en organiserenActiviteiten, middelen en mensen uitzetten in de tijd om een doel te realiserenKan goed inschatten wat er nodig is om een plan uit te voerenPlanner, Congressen organisator, Verkeersleider
7VolhoudenDoorzetten, ook bij tegenslagHoudt vol, ook als het tegenzitWielrenner, Maatschappelijk werker verslavingskliniek
8Flexibel reagerenIets anders doen dan je gewend bent of van plan was, als de situatie dat vraagtWeet zich goed aan te passen als de omstandigheden zich wijzigenReisbegeleider, Stand-up comedian, Eerste hulp arts
9Functioneren onder spanningEffectief zijn in situaties waarin druk bestaat, bijvoorbeeld tijdsdruk, risico, emotiesHoudt in chaotische situaties de controle over zichzelfPolitieagent, Straaljagerpiloot, Arbiter profvoetbal
10Mondeling communicerenIn mondeling contact anderen begrijpen en begrepen wordenVoelt goed aan wat een ander bedoeltAdvocaat, Interviewer, Psychotherapeut
11Schriftelijk communicerenIn schriftelijk contact anderen begrijpen en begrepen wordenKan goed schriftelijk communiceren, ook met mensen die heel anders zijnJournalist, Redacteur, Literatuur recensent
12HelpenInzet en middelen bieden voor het bereiken van doelen van ander(en)Snapt goed wat een ander nodig heeft en probeert dat te biedenMaatschappelijk werker, Personal coach, Fysiotherapeut
13NetwerkenEen relatienetwerk opbouwen, in standhouden en benuttenKent veel mensenMakelaar, Headhunter, Lobbyist
14ControlerenNagaan of eigen of andermans handelingen of producten voldoenControleert regelmatig of werkzaamheden volgens planning verlopenAccountant, Controleur, Inspecteur
15LeidinggevenInvloed en sturing uitoefenenKan anderen goed ergens van overtuigenManager, Vakbondsbestuurder, Politicus
16Zelfsturing en ontwikkelingLering trekken uit ervaringen en het eigen ontwikkelingsproces sturenWerkt doelgericht aan de eigen ontwikkelingWordt in bijna alle functies en beroepen steeds meer van belang

 

Deze 16 competenties kun je testen met de professionele competentietest van 123test. Ook bestaat er een 360 graden variant van deze competentietest. Deze 360 graden competentietest en de professionele competentietest kun je zakelijk afnemen via de dienst Testlokaal.

Wat zijn je competenties? Waar ben je goed in? Wat is voor verbetering vatbaar? Vergelijk je scores met de Nederlandse beroepsbevolking.

Naar de test