Cognitieve test politie

Wat is de cognitieve politietest?

Als je bij de politie wilt werken krijg je te maken met een behoorlijk streng assessment. Dit wordt meestal de politietest genoemd.

De politietest bestaat uit verschillende onderdelen zoals een sporttest, een psychologische test en een cognitieve capaciteitentest (cognitietest). De cognitieve capaciteitentest is speciaal voor de politie ontwikkeld. Deze test meet je taalvaardigheid, numerieke inzicht en ruimtelijke inzicht.

Lang niet iedereen die bij de politie solliciteert is geschikt om er te werken. Om te zorgen dat je je werk aan kunt moet je zowel een voldoende IQ hebben, als een goede lichamelijke conditie en de juiste persoonlijkheid. Met de politietest worden de juiste kandidaten gevonden tussen alle sollicitanten. Als je door de selectie heen komt, mag je er dus op vertrouwen dat je de juiste kwaliteiten hebt om je werk bij de politie op een goede manier te doen.

Start direct met oefenen

Politietest voorbereidingspakket

Oefen de tests die je op je assessment bij de Politie kunt tegenkomen.

 •   15 tests
 •   150 vragen
 •   90 dagen geldig
 •   Niet goed geld terug garantie

Nu oefenen €11,95   of lees meer

Uit welke onderdelen bestaat de cognitieve capaciteitentest van de politie?

De capaciteitentest van de politie bestaat uit een taaltoets en een capaciteitentoets.

De taaltoets bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

 • Voortoets
 • Leestoets
 • Schrijfvaardigheid

De capaciteitentest bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

 • Letterpatronen
 • Cijferpatronen
 • Woordrelaties
 • Ruimtelijk inzicht

Hoe zien de onderdelen van de cognitieve politietest eruit?

Voortoets

De voortoets is een stuk tekst waaruit letters zijn weggelaten. Je moet daar de missende letters toevoegen.

Een opgave uit de voortoets zou er zo uit kunnen zien:

In de Atlantische Oce… is een natuurramp …komen …dat een enorme ijsberg in kleinere stukken is gebr…

Je kunt kiezen uit de volgende antwoorden:

 1. an, opge, zo, acht
 2. aan, voor, door, oken
 3. aan, ont, voor, uikt
 4. an, voorge, om, and

Het juiste antwoord is nummer 2, dan krijg je de zin: “In de Atlantische Oceaan is een natuurramp voorkomen doordat een enorme ijsberg in kleinere stukken is gebroken.”

Leestoets

Bij de leestoets moet je (meerkeuze)vragen beantwoorden over een stuk tekst. Deze toets meet of je de tekst goed begrijpt.

Een opgave zou er zo uit kunnen zien:

Archeologen hebben in Egypte de resten gevonden van een brouwerij, die zo’n 5000 jaar geleden duizenden liters bier moet hebben geproduceerd.
De vondst in de centrale provincie Sohag dateert waarschijnlijk uit de tijd van koning Narmer, de 1e koning van Egypte, rond het jaar 3100 voor Christus.
Archeoloog Matthew Adams, een van de leidinggevenden van het Egyptisch-Amerikaanse opgravingsteam, gelooft dat het bier is gebruikt tijdens de begrafenisrituelen voor de eerste Egyptische koningen.
De brouwerij met een capaciteit van 22.400 liter bestond uit 8 delen met elk 40 aardewerken potten waarin graan werd toegevoegd aan water.

Vraag: Bij welke gelegenheid dronk men, volgens opgravingen, in Egypte bier?

Antwoordmogelijkheden:

 1. Voor de eerste koningen
 2. Bij begrafenissen
 3. Bij archeologische opgravingen
 4. Alle bovenstaande antwoorden zijn goed.

Het juiste antwoord is 2: Bij begrafenissen. In de tekst lees je dat de archeoloog gelooft dat het bier is gebruikt ‘tijdens de begrafenisrituelen’ voor de eerste Egyptische koningen.

Schrijfvaardigheid

Voor deze test moet je zelf een tekst schrijven. Het is hierbij belangrijk dat je een logische en goed leesbare tekst schrijft. Ook moet je spelling correct zijn.

Letterpatronen

Letters vormen hier patronen en je moet ontdekken welk patroon dat is. Als je dat weet kun je de missende letters invullen.

Een opgave uit een letterpatroon zou er zo uit kunnen zien:

Welke letters ontbreken in het volgende letterpatroon: B, D, G, …, …, N, Q, S?

Je kunt kiezen uit de volgende antwoordopties:

 1. J, M
 2. J, L
 3. I, L
 4. I, J

Het juiste antwoord is 3 (I, L). Het patroon van deze reeks is als volgt: van B – D wordt 1 letter overgeslagen, van D – G worden 2 letters overgeslagen; dit wordt steeds afgewisseld. Dus van G naar de volgende letter wordt 1 letter overgeslagen (dat levert de I op); van de I naar de volgende letter sla je er weer 2 over (dat levert de L op); van L naar N slaat 1 letter over, etc.

Een variant op het letterpatroon is ‘de missende letter’. Een voorbeeld van dit type opgave zou de volgende vraag kunnen zijn: Welke letter ontbreekt bij ‘Z.UT’? Kies uit O, I of A. Het juiste antwoord is hier ‘O’ wat het woord ‘zout’ oplevert.

Soms lijkt de opgave op een anagram waarbij letters door elkaar staan, er teveel lettergrepen zijn, met letters teveel of te weinig. Hieronder staan een paar voorbeelden van deze anagrammen:

Type anagram

Opgave

Antwoord

Met losse letters: welk woord kun je maken?RSEARTRASTER
Met (teveel) lettergrepen: welk woord kun je maken?TO-AU-HER-MAATAUTOMAAT
Maak een nieuw woordTAFELSAFSTEL

Cijferpatronen

Bij deze test krijg je een aantal cijfers te zien. Aan jou om te achterhalen welk patroon erachter zit. Als je dat weet kun je het ontbrekende cijfer invullen.

Een voorbeeld van een cijferpatroon is:

131...
1...20
3221

De vraag is: welke cijfers ontbreken?

Je kunt kiezen uit de volgende antwoorden:

 1. 2,3
 2. 1,3
 3. 0,6
 4. 1,2

Het juiste antwoord is 3 (0,6). Het patroon dat je in deze opgave kunt ontdekken is dat in elke kolom de bovenste 2 cijfers worden opgeteld en dat het resultaat wordt vermenigvuldigd met het onderste cijfer. De uitkomst is voor elke kolom 6. In kolom 1 krijg je dan: 1+1=2 en 2*3=6.

Woordrelaties

De woorden in deze test hebben een bepaalde relatie met elkaar. Je moet ontdekken welke relatie dat is zodat je het ontbrekende woord kunt vinden om een van de twee woordparen af te maken.

Een voorbeeld van een opgave is:

Welk woord past hier:

BladzijdeKies
Boek...

Je kunt kiezen uit de volgende antwoorden:

 1. Tand
 2. Hoofdstuk
 3. Regel
 4. Gebit

Het juiste antwoord is 4: gebit. De relatie tussen de woorden van de woordparen in de kolommen is dat het eerste woord een onderdeel is van het tweede: een bladzijde is een onderdeel van een boek en een kies is een onderdeel van het gebit.

Er bestaan verschillende variaties van deze test. In de volgende tabel vind je 4 varianten op de woordrelaties:

Type Anagram

Opgave

Antwoord

Welk woord is het tegenovergestelde?OmhoogOmlaag
Welk woord past niet in het rijtje?Zwemmen, lopen, breien, fietsenBreien
Vul het ontbrekende woord in:Als je te laat bent ... je de busMis
Welk woord past het beste bij het woord 'bang'?Zielig, angst, twijfel, onzekerAngst

Ruimtelijk Inzicht

Je moet bij deze opgaven een figuur in 2D in gedachten omzetten naar 3D. Dan weet je welk 3D-figuur bij de meerkeuze antwoorden de juiste is.

Een voorbeeld van een opgave voor ruimtelijk inzicht is de volgende kubus:

Voorbeeld Kubus

De juiste oplossing is kubus 2.

Hoe kan ik de politietest online oefenen?

Je vindt op deze site verschillende oefeningen om je voor te bereiden:

Het is heel slim om van tevoren te oefenen voor de cognitieve politietest. Door te oefenen:

 • Ga je steeds sneller begrijpen hoe je een bepaalde opgave moet oplossen.
 • Ben je minder tijd kwijt aan de makkelijke opgaven en houd je meer tijd over voor degene die je lastiger vindt.
 • Kun je de opgaven steeds sneller maken en een hogere score halen.
 • Heb je meer vertrouwen in jezelf en kun je ook onder grotere druk rustig blijven nadenken.

Oefen de cognitieve politietest dus zoveel als je kunt. Daarmee wordt de kans dat je wordt aangenomen bij de politie groter.

Is een psychologische test onderdeel van de politiekeuring?

Als je bij de politie wilt werken is het belangrijk dat je een rustig en sterk karakter hebt. Je moet ook goed kunnen samenwerken, onder grote druk kunnen functioneren en je moet flexibel zijn. Daarom krijg je altijd een psychologische test als je bij de politie gaat solliciteren.

Deze test kun je niet ‘goed’ of ‘fout’ doen want je persoonlijkheid is nu eenmaal wie je bent. Maar het kan wel zijn dat uit de psychologische test blijkt dat jouw karakter niet zo goed past bij de eigenschappen die nodig zijn voor een baan bij de politie.

De psychologische test van de politie kijkt niet alleen naar jouw persoonlijkheid maar ook naar je competenties en vaardigheden. Dit gebeurt door een gesprek met een psycholoog. De psycholoog vraagt ook naar eerdere ervaringen in je leven, naar wat je in je vrije tijd doet en wat je motivatie is om bij de politie te komen werken.

Een derde onderdeel van de psychologische politietest is een rollenspel. In een spel met een acteur moet je laten zien hoe jij je gedraagt in een situatie die heel realistisch nabootst wat je in je werk bij de politie kunt tegenkomen. Ga jij de confrontatie aan? Lukt het je om een compromis te sluiten? Blijf je kalm als je wordt tegengewerkt of met agressie te maken krijgt? Dit is geen gemakkelijk onderdeel van de psychologische test, je zult echt worden uitgedaagd.