Voorbeeldrapport Beroepskeuzetest

"Ik ben zeer tevreden over de test en (belangrijker) de uitslag; ik heb in het verleden al diverse testen gedaan (bij dure bureaus) en ik vind de uitslag van jullie test heel helder."

C. de Vocht

Rapportgegevens
Email: info@123test.nl
Geslacht: man
Leeftijd: 35
Testdatum: 2014-05-28 16:20:41
Rapportcode: bpiKi263381
Omschrijving: Beroepskeuzetest rapport
Context: om te weten welk werk bij je past

1. Inleiding

Deze rapportage is uit twee delen opgebouwd.

Er wordt begonnen met je persoonlijkheidsprofiel. Op basis van de test is bepaald in welke mate de eigenschappen Mensgericht (Me), Conventioneel (Co), Artistiek (Ar), Ondernemend (On), Onderzoekend (Oz) en Praktisch (Pr) op je van toepassing zijn. Wat deze eigenschappen precies inhouden wordt je tijdens het lezen van dit rapport vanzelf duidelijk. Iedereen heeft van elk van deze eigenschappen wel iets in zich maar de eigenschap waar je het meest van hebt, is bepalend voor je beroepspersoonlijkheid.
Je profiel is vanuit drie invalshoeken bepaald. Om te beginnen is gekeken naar de activiteiten die je het meest aanspreken. Daarnaast is er gekeken naar je daadwerkelijke dagelijkse gedrag. Ten derde zijn je werkwaarden, zaken die specifiek voor jou in een werkomgeving van belang zijn, onder de loep genomen. Op basis van deze drie invalshoeken is je totaalscore bepaald, dit geeft je uiteindelijke persoonlijkheidsprofiel weer. Bij elk onderdeel krijg je tekstuele uitleg.

In het tweede deel van het rapport wordt een opsomming gegeven van persoonlijkheidsprofielen én daarbij passende beroepen. Aan de hand van deze voorbeelden kun je beter begrijpen hoe je profiel bij bepaalde beroepen zou kunnen passen. Dit zal je zeker helpen te begrijpen waarom het ene beroep je meer aanspreekt dan het andere.

2. Je persoonlijkheidsprofiel

Zoals aangegeven wordt je persoonlijkheid beschreven in termen van 6 eigenschappen; Mensgericht (Me), Conventioneel (Co), Artistiek (Ar), Ondernemend (On), Onderzoekend (Oz) en Praktisch (Pr). Aan de hand van vier grafieken wordt je persoonlijkheid in kaart gebracht.

Om extra duidelijk te maken in welke mate de eigenschappen op jou van toepassing zijn in vergelijking met anderen, wordt er een uitgebreide uitleg gegeven na elke grafiek. Hierbij is op basis van een statistische analyse berekend in hoeverre jouw scores verschillen van het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking. Dat is de normgroep. Dit zegt overigens helemaal niets in termen van goed of slecht! Het geeft alleen maar meer duidelijkheid over hoe je persoonlijkheid in elkaar steekt. Iemand die bijvoorbeeld op alle aspecten onder het gemiddelde zit is simpelweg te karakteriseren als iemand die van alles een klein beetje heeft zonder een duidelijke voorkeur.

2.1. Activiteiten

Allereerst is gekeken welke activiteiten jou het meest aanspreken. In onderstaande grafiek zijn je persoonlijke scores weergegeven op de zes eigenschappen Mensgericht, Conventioneel, Artistiek, Ondernemend, Onderzoekend en Praktisch. Elke score is afgezet tegen de gemiddelde scores van de Nederlandse beroepsbevolking (normgroep).Hieronder staan de zes eigenschappen gerangschikt in de volgorde van je persoonlijke score. De eigenschap waar je het hoogst op scoorde staat bovenaan. De eigenschap waar je het laagst op scoorde staat onderaan. Per eigenschap is tevens aangegeven in welke mate deze op je van toepassing is. Deze uitspraak geeft aan hoezeer de betreffende eigenschap ten opzichte van de normgroep op je van toepassing is.

1. Ondernemend

Ten opzichte van de normgroep scoor je hoog op Ondernemend. Je bent vooral iemand die het liefst het initiatief neemt. Details laat je dan ook veel liever aan anderen over. Zolang jij maar wel het roer in handen houdt. Je bent dan ook iemand die probeert te presteren mede door anderen te overtuigen en mee te laten werken. Jij neemt hierin graag belangrijke beslissingen. Eigen ondernemerschap is in jouw ogen iets om na te streven. Waarschijnlijk niet alleen om een idee te verwezenlijken of om alleen maar geld te verdienen. De kans is groot dat je een combinatie van beide zoekt.

2. Artistiek

Ten opzichte van de normgroep scoor je net boven gemiddeld op Artistiek. Je bent iemand die wel oog heeft voor de creatieve kant van werk maar niet altijd. Of het nu in woord of beeld is, je bent selectief. Sommige creatieve activiteiten spreken je dan ook meer aan dan andere. Als je fantasie maar af en toe geprikkeld kan worden.

3. Conventioneel

Ten opzichte van de normgroep scoor je net onder gemiddeld op Conventioneel. Je vindt het dus best fijn om te weten waar je aan toe bent, maar je hoeft het niet tot in het kleinste detail te weten. Toch laat je dingen liever niet zomaar aan het toeval over. Dit voorkom je door bijvoorbeeld het maken van een checklist of een goede planning. Je werkt waarschijnlijk wel beter en bij voorkeur in een nette omgeving.

4. Onderzoekend

Ten opzichte van de normgroep scoor je gemiddeld op Onderzoekend. Afhankelijk van het onderwerp ben je best wel geïnteresseerd in werkzaamheden met een theoretisch of academisch gehalte. Niet dat alle mogelijke theoretische kwesties of academische bespiegelingen je altijd in even grote mate zullen boeien. De wetenschapsbijlage van een krant zal je met andere woorden niet van A tot Z lezen maar eerder selectief doornemen.

5. Mensgericht

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Mensgericht. Maatschappelijk werk of vrijwilligershulp heeft in jouw ogen ongetwijfeld nut en is ook nodig. Maar elke activiteit vraagt om specifieke eigenschappen. Jij hebt over het algemeen een voorkeur voor andere werkzaamheden.

6. Praktisch

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Praktisch. Je bent niet iemand met een duidelijke voorkeur voor werkzaamheden met een sterk fysiek karakter, het liefst in de buitenlucht en zonder al te veel gepraat. Dat betekent niet dat je geen buitenmens bent of twee linkerhanden hebt. In je werk gaat je voorkeur uit naar andere werkzaamheden.

2.2. Persoonlijk gedrag

In de Beroepskeuzetest is bepaald in welke mate bepaalde gedragingen op jou van toepassing zijn. Dit geeft een beeld van je persoonsgebonden gedrag, resulterend in de volgende grafiek.

1. Onderzoekend

Ten opzichte van de normgroep scoor je net boven gemiddeld op Onderzoekend. Je bent iemand die soms geneigd is eerst goed te denken en dan pas te handelen. Complexe problemen zie je wel eens als een intellectuele uitdaging maar zeker niet altijd. Je kunt behoorlijk kritisch tegen dingen aankijken en beredeneerd te werk gaan. Op zulke momenten heb je enkele eigenschappen van een wetenschapper.

2. Artistiek

Ten opzichte van de normgroep scoor je net boven gemiddeld op Artistiek. Je bent iemand die origineel kan zijn als het moet. Je beschikt over genoeg verbeeldingskracht maar fantaseert er niet op los. Je hebt dus wel nieuwe ideeën maar je uit je niet doorlopend op originele wijze. Bang om af en toe eens op te vallen ben je waarschijnlijk niet.

3. Ondernemend

Ten opzichte van de normgroep scoor je net boven gemiddeld op Ondernemend. Je kunt initiatiefrijk en ondernemend zijn. Als je eenmaal echt weet wat je wilt, mobiliseer je andere mensen en ben je ook wel doelgericht. Je kunt dan ook overtuigend overkomen. Indien nodig beschik je over organisatorische capaciteiten wat overigens niet wil zeggen dat je een typische organisator bent.

4. Praktisch

Ten opzichte van de normgroep scoor je net onder gemiddeld op Praktisch. Dagen binnenzitten is niets voor jou. Daarvoor ben je net te energiek en misschien ook teveel een buitenmens. Je vindt het over het algemeen fijn om iets om handen te hebben. Dat kan zijn een klusje in en rondom het huis of je bent gewoon graag op pad.

5. Mensgericht

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Mensgericht. In je gedragingen hou je niet altijd evenveel rekening met anderen. Niet dat je niet sociaal bent. Het belang van anderen stel je niet altijd centraal of neem je niet altijd als uitgangspunt. Hierdoor ben je beter in staat voor je eigen belang op te komen.

6. Conventioneel

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Conventioneel. Je bent niet bepaald iemand die heel principieel is of bij voorkeur volgens de regels werkt. Je hecht minder waarde aan orde en netheid. In onduidelijke of meer chaotische situaties zul je jezelf dan ook niet snel ongemakkelijk of onplezierig voelen.

2.3. Waarden

Ook is gekeken hoe je scoort op werkwaarden. Dit zegt iets over de mate waarin jij bepaalde omstandigheden op het werk als meer of minder belangrijk ervaart. Wat is met andere woorden een geschikte en minder geschikte werkomgeving voor jou.

1. Artistiek

Ten opzichte van de normgroep scoor je net boven gemiddeld op Artistiek. Je hecht waarde aan originaliteit en hebt oog voor vormgeving. Dingen kunnen creëren of verbeelden geeft je evenveel voldoening en energie als anderen. Je bent dan ook niet primair op zoek naar een werkomgeving waarin je intuïtief kan werken en waarin creativiteit wordt geprikkeld en gestimuleerd.

2. Ondernemend

Ten opzichte van de normgroep scoor je net boven gemiddeld op Ondernemend. Je hecht enige waarde aan ondernemerszin. Dat betekent voldoende ruimte voor eigen initiatief en het creëren van kansen. Het lopen van een risico of het tonen van ambitie is iets dat in jouw ogen gewaardeerd mag worden maar niet hoeft. Ambitie ten koste van alles gaat je te ver, maar een beetje concurrentie is in jouw ogen best gezond.

3. Conventioneel

Ten opzichte van de normgroep scoor je onder gemiddeld op Conventioneel. Orde, structuur en netheid vormen voor jou geen centraal uitgangspunt. Je stoort je dan ook niet zo snel aan een minder gestructureerde of minder nette omgeving. In jouw ideale werkomgeving wordt aan andere zaken meer aandacht besteed.

4. Onderzoekend

Ten opzichte van de normgroep scoor je onder gemiddeld op Onderzoekend. Een werkomgeving waarin bedachtzaamheid en analyse centraal staan heeft niet je voorkeur. Gevoel en intuïtie vind je ook belangrijk. Je bent ook niet op zoek naar een werkomgeving die wordt gekenmerkt door een academisch klimaat. Dit zal niet aansluiten op jouw werkwaarden.

5. Mensgericht

Ten opzichte van de normgroep scoor je zeer laag op Mensgericht. Je bent niet op zoek naar een werkomgeving waarin samenwerken of het helpen van andere mensen centraal staat. Waarden als overleg en belangenbehartiging zijn voor jou minder van belang.

6. Praktisch

Ten opzichte van de normgroep scoor je onder gemiddeld op Praktisch. Je hecht niet al te veel waarde aan fysieke werkzaamheden of aan buiten werken. Ook heb je geen specifieke voorkeur voor een werkomgeving waarin machines of apparatuur een centrale plaats innemen. Je bent ook niet zo zeer op zoek naar praktisch nut. Andere werkomstandigheden zijn voor jou van groter belang.

2.4. Je totale profiel

In de vorige drie grafieken was te zien hoe je scoorde op favoriete activiteiten, persoonlijk gedrag en werkwaarden. In combinatie bepalen deze je totale persoonlijkheidsprofiel dat wordt afgebeeld in de volgende grafiek. Je ideale werkomgeving vind je dus in deze samenvattende beschrijving terug.

1. Ondernemend

Ten opzichte van de normgroep scoor je boven gemiddeld op Ondernemend. Je bent vooral te typeren als ondernemend, als iemand die invloed nastreeft. Ondernemende mensen willen graag leiding geven. Ze vinden het fijn om het werk van henzelf en van anderen goed te kunnen regelen. Vaak doen ze dit omdat ze een bepaald doel nastreven en daarom het heft in handen nemen. Ze zijn in staat veel dingen tegelijk af te handelen. Dit type is in veel beroepen en sectoren aanwezig. Van politiek, non-profit tot commerciële dienstverlening en van grote en kleine organisaties tot eigen baas. Stereotiepe beroepen zijn aannemer, manager, freelancer, huisman/huisvrouw, makelaar, autoverkoper en vakbondsbestuurder.

2. Artistiek

Ten opzichte van de normgroep scoor je boven gemiddeld op Artistiek. Je bent vooral te typeren als creatief, of artistiek. Creatieve mensen zien dingen vaak op een aparte manier. Ze hebben fantasie en laten hun gevoel makkelijk spreken. Ze denken niet in vaste patronen en hebben een behoefte om mooie dingen te maken of mooie oplossingen te bedenken. Creatieve beroepen hebben niet altijd betrekking op het maken van mooie fysieke dingen. Voorbeelden hiervan zijn journalisten, programmamakers, reclameontwerpers of schrijvers. Nog meer voorbeelden van stereotiepe creatieve beroepen zijn cartoonist, muzikant, architect, edelsmid, of kunstschilder.

3. Onderzoekend

Ten opzichte van de normgroep scoor je gemiddeld op Onderzoekend. Je bent dus enigszins te typeren als onderzoekend. De typering is dus niet in zeer grote mate op jou van toepassing. Wel vertoon je sommige kenmerken van iemand die onderzoekend is. Mensen die hoog scoren op onderzoekend vinden veel voldoening in het uitvinden van iets nieuws en in het oplossen van problemen. Daarbij stellen ze kritische vragen en zijn ze gewend logisch en systematisch na te denken om een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld als professor, natuurkundige of wetenschappelijk onderzoeker. Maar ook in beroepen als diëtist, computerprogrammeur, psycholoog, management consultant of verzekeringsexpert vind je mensen die als onderzoekend te typeren zijn.

4. Conventioneel

Ten opzichte van de normgroep scoor je onder gemiddeld op Conventioneel. Je bent dus niet overduidelijk te typeren als conventioneel. De typering conventioneel is slechts gedeeltelijk op jou van toepassing omdat je maar slechts enkele van de kenmerken vertoont van dit type. Mensen die hoog scoren op conventioneel houden van overzicht en duidelijkheid. Ze kunnen gedetailleerd werken, houden zich aan afspraken en staan bekend als erg opgeruimd en gestructureerd. Voorbeelden van conventionele beroepen zijn; boekhouder, notaris, secretaresse, postbode, documentalist en douanebeambte.

5. Praktisch

Ten opzichte van de normgroep scoor je onder gemiddeld op Praktisch. Je bent niet te typeren als praktisch, ook wel realistisch genoemd. Niet dat je daarmee geen enkel kenmerk vertoont van dit type. De typering is slechts gedeeltelijk, in beperkte mate op jou van toepassing. Mensen die hoog scoren op praktisch zijn graag met hun handen bezig. Waar ze mee omgaan moet tastbaar en zichtbaar zijn. Het kan daarbij gaan om dingen die te maken hebben met de natuur of meer mechanische dingen. Een stereotiep beroep van iemand met de kenmerken van praktisch is bijvoorbeeld monteur bij de wegenwacht, boswachter of dierenarts.

6. Mensgericht

Ten opzichte van de normgroep scoor je laag op Mensgericht. Je bent dus niet te typeren als mensgericht. Je vertoont weinig kenmerken van dit type. De typering is dus slechts weinig op je van toepassing. Mensen die hoog scoren op mensgericht kunnen zich heel makkelijk in de gedachten van een ander plaatsen. Ze vinden het prettig als andere mensen zich op hun gemak voelen. Mensgerichte mensen voelen zich thuis in beroepen waar veel sociaal contact voorkomt. Bijvoorbeeld als advocaat, reisleider of loopbaanadviseur. Andere typische voorbeelden zijn leraar, verpleegkundige of receptionist.

In de hele populatie komen natuurlijk veel verschillende combinaties voor. De één scoort hoog op Ondernemend en vervolgens op Realistisch, de ander op Sociaal en Onderzoekend.
Jij scoort het hoogst op Ondernemend, dat geldt ook voor 14.33 procent van de mensen in de normgroep. Daarna scoor je het hoogst op Artistiek. De combinatie van het hoogst op Ondernemend en daarna op Artistiek komt in de populatie in 3.56 procent van de gevallen voor. Hoewel een typering op drie eigenschappen erg ver voert is het leuk om te weten hoe weinig die combinatie voorkomt. Je scoort ten derde het hoogst op Onderzoekend. De combinatie van Ondernemend, Artistiek en Onderzoekend in deze volgorde komt slecht in 1.02 procent van de gevallen voor.

2.5. Ter afsluiting

In bovenstaande omschrijvingen zijn voorbeelden gegeven van stereotiepe beroepen. Dat zijn beroepen die nauw aansluiten bij genoemd profiel en duidelijk afgebakend zijn. In de praktijk zijn de grenzen over het algemeen wat vager. Bovendien herbergen de meeste beroepen verschillende profielen. Als kinderarts bijvoorbeeld dien je aan de ene kant heel goed met kinderen om te kunnen gaan en moet je dit bovenal leuk vinden (mensgericht). Daarnaast dien je te beschikken over een wetenschappelijke achtergrond en interesse (onderzoekend). Ook moet je van veel afwisseling houden en soms met apparatuur overweg kunnen (praktisch).

Het gaat er vooral om dat je voor jezelf bepaalt welke activiteiten en kwaliteiten het beste bij je aansluiten en in wat voor soort beroepen of functies deze het beste tot hun recht komen. Ben je iemand die het leuk vindt om met andere mensen samen te werken, zoek dan geen beroep waar je de hele dag achter een bureau zit. Tenzij je natuurlijk via een telefoon of computer je sociale vaardigheden kwijt kan, zoals bijvoorbeeld op een telefonische helpdesk. Ben je bijvoorbeeld iemand die heel creatief is. Probeer dan een beroep te vinden waarin originaliteit en creativiteit gewaardeerd en aangemoedigd worden. Dat beperkt zich niet tot kunstenaar of toneelspeler. Voor het bedenken van een campagne, nieuw product of dienst is ook veel creativiteit nodig.

Tenslotte zie je dat veel mensen over verschillende capaciteiten beschikken en deze slechts gedeeltelijk terugvinden in hun werk. Iemand die bijvoorbeeld heel creatief is kan overdag werken als postbode en in zijn vrije tijd schilderen of fotograferen. Het gaat erom dat je je bewust bent van wat je leuk vindt en kunt. Op basis hiervan kun je tot de conclusie komen dat het helemaal goed zit. Misschien behoeft je functie hier en daar een aanpassing. Of moet je wat taken afstoten en andere taken, die beter bij je passen, erbij krijgen/nemen. Misschien moet je een hobby of nevenactiviteit zoeken om een kernkwaliteit van je tot zijn recht te laten komen. Maar het kan natuurlijk ook dat je echt op de verkeerde plek zit. Het zoeken naar een nieuwe uitdaging is in ieder geval een stuk eenvoudiger als je je bewust bent van je kwaliteiten en interesses.

3. Profielen en beroepen

In het vorige hoofdstuk zijn bij je persoonlijkheidsprofiel voorbeelden gegeven van stereotiepe beroepen. Beroepen die bij uitstek passen bij een bepaalde eigenschap. Maar er zijn ontelbare beroepen en soorten werkzaamheden. Om je een extra handreiking te geven hebben we in de volgende twee tabellen een overzicht gegeven van diverse beroepen. De ene tabel bestaat uit beroepen waarvoor je doorgaans een hogere beroepsopleiding (HBO) of universitaire opleiding (WO) moet hebben gevolgd. De andere tabel bestaat uit beroepen waarvoor een middelbare opleiding (MBO) toereikend is.

Hoe moet je de tabel lezen? In de eerste kolom staan combinaties van telkens twee van de zes eigenschappen. Bij deze combinatie wordt in de tweede kolom een beroepstypering gegeven. Dat is een korte omschrijving van het soort beroep dat bij deze combinatie van eigenschappen past. Daarnaast worden er per combinatie van eigenschappen een paar stereotiepe voorbeeldberoepen gegeven. Dat zijn dus beroepen die goed bij deze combinatie van eigenschappen passen. Bij sommige beroepen, diegene die onderstreept zijn, kun je doorklikken naar een uitgebreide taakomschrijving van dit beroep.

Scoorde jij bijvoorbeeld op Conventioneel het hoogst, gevolgd door Praktisch, kijk dan bij de combinatie van Co en Pr. Wellicht spreekt het voorbeeld van de beroepen je zeer aan en geeft het je een idee van wat je leuk zou kunnen vinden. Scoorde je daarnaast bijvoorbeeld ook vrij hoog op Mensgericht, kijk dan ook eens naar de combinatie Co en Me. Stel dat er geen duidelijke hoge score is maar dat je bijvoorbeeld op Artistiek ongeveer even hoog scoorde als op Ondernemend. Dan kun je ook eens kijken naar de combinatie Ar en On en de combinatie On en Ar. Op deze manier kun je spelen met de voorbeelden in de tabel. Ga uit van de twee of maximaal drie duidelijkste scores. Kijk ook eens naar lettercombinaties die juist heel ver afstaan van jouw persoonlijkheidsprofiel. Scoorde je bijvoorbeeld heel laag op Praktisch, kijk dan bij de combinaties van andere eigenschappen waar je relatief laag op scoorde met Pr en welke beroepen hier staan. Dit zegt iets over de soort beroepen en werkzaamheden die duidelijk minder goed aansluiten op jouw persoonlijkheid.

De afkortingen in de eerste kolom in onderstaande tabel staan voor de volgende eigenschappen. 'Me' is mensgericht, 'Co' is conventioneel, 'Ar' is artistiek, 'On' is ondernemend, 'Oz' is onderzoekend en 'Pr' is praktisch.

Klik op de button voor de beroepentabel naar keuzeBeroepentabel HBO en WO

Mensgericht

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

MeArMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met iets artistieks, dingen creëren, vormgeving of creativiteit.
Voorbeeldberoepen Docent tekenen voortgezet onderwijs
Docent architectuur
Docent kunstacademie
Activiteitenbegeleider
Museummedewerker

MeCoMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
Voorbeeldberoepen Facilitair Manager
Rechtshulpverlener
Personeelsadviseur
Secretaris
Leerkracht basisonderwijs
Maatschappelijk werker volksgezondheid
Docent VO

MeOnMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn.
Voorbeeldberoepen Intercedent
Mediator
Management consultant
PR en Communicatieadviseur
Hoofdverpleegkundige

MeOzMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Huisarts
HBO docent
Psycholoog
Logopedist
Diëtist
Studie adviseur
Landbouwkundig adviseur

MePrMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Fysiotherapeut / Masseur
Dierenarts
Gynaecoloog
Verpleegkundige (hbo)
Verloskundige
Landbouwkundig adviseurConventioneel

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

CoArDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met creativiteit, dingen creëren, vormgeving.
Voorbeeldberoepen Taxateur antiek en kunstvoorwerpen
Bureauredacteur
Webredacteur
Proeflezer, vertaler

CoOnDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn.
Voorbeeldberoepen Notaris (Rechtsgeleerdheid)
Belastinginspecteur
Inspecteur van politie

CoOzDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Archief medewerker
Web vormgever, webdesigner
Databaseontwerper
Accountant
Systeembeheerder (hbo-wo)
Inspecteur van politie
Laboratoriumtechnicus, medisch analist
Beleidsadviseur
Radiodiagnostisch laborant

CoPrDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Luchtverkeersleider
Systeembeheerder (hbo-wo)
Laboratoriummedewerker / medisch analist

CoMeDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met mensgerichte activiteiten als het helpen van mensen of samenwerken.
Voorbeeldberoepen Voogd bij Bureau Jeugdzorg
Ambtenaar Sociale Zaken
Administratief medewerker personeelszakenArtistiek

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

ArCoCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
Voorbeeldberoepen Copywriter
Tekstschrijver
Redacteur
Kunstrecensent
Conservator kunstcollectie

ArOnCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn.
Voorbeeldberoepen Freelance fotograaf
Regisseur
Programmamaker
Reclamemaker
Bouwkundig architect
Journalist

ArOzCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Industrieel vormgever
Gamedesigner
Bouwkundig architect
Journalist

ArPrCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met apparatuur bedienen, met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Beeldend kunstenaar
Fotograaf
Musicus
Documentairemaker
Landschapsarchitect

ArMeCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn.
Voorbeeldberoepen Acteur/Actrice
Zanger/zangeres
Danser
Creatief therapeut
Portret-, trouw- of andere evenementenfotograafOndernemend

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

OnArOndernemen, invloed hebben in combinatie met creativiteit, dingen creëren, vormgeving
Voorbeeldberoepen Hoofdredacteur
Galeriehouder
Leidinggevende reclamebureau
Antiquair
Producer

OnCoOndernemen, invloed hebben in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Voorbeeldberoepen Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
Manager/directeur logistiek bedrijf
Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
Manager/directeur basisschool
Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs

OnOzOndernemen, invloed hebben in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Management Consultant
Werving- & selectiepsycholoog
Commercieel directeur
Advocaat

OnPrOndernemen, invloed hebben in combinatie met apparatuur bedienen, met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Cateraar
Evenementenorganisator
Legerofficier
Makelaar in onroerend goed

OnMeOndernemen, invloed hebben in combinatie met het helpen, verzorgen van mensen of samenwerken.
Voorbeeldberoepen Accountmanager
HR directeur
Manager/directeur kinderdagverblijf
Manager/directeur hotel, hotelketen
Manager/directeur basisschoolOnderzoekend

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

OzArOnderzoek, oplossen, specialisatie in combinatie met creativiteit, dingen creëren, en vormgeving.
Voorbeeldberoepen Onderzoeksjournalist
Kunsthistoricus
Antropoloog
Ingenieur

OzCoOnderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
Voorbeeldberoepen Klimatoloog
Applicatieprogrammeur
Constructeur
Rechter, politierechter
Wetenschappelijk onderzoeker
Advocaat

OzOnOnderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met ondernemen, invloed hebben.
Voorbeeldberoepen Marktonderzoeker
Constructeur
Rechter, politierechter
Hoogleraar
Journalist

OzPrBestuderen, oplossen, specialiseren in combinatie met apparatuur bedienen, met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Archeoloog
Tandarts
Chirurg
Ingenieur elektrotechniek (wo)
Civiel ingenieur (hbo)
Voedingsmiddelentechnoloog

OzMeBestuderen, oplossen, specialiseren in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn.
Voorbeeldberoepen Relatietherapeut
Psychiater
InternistPraktisch

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

PrArBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met creativiteit, dingen creëren, vormgeving
Voorbeeldberoepen Scheepsarchitect
Landschapsarchitect
Nieuwsfotograaf

PrCoBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
Voorbeeldberoepen Verkeersvlieger, piloot
Havenloods

PrOnBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn.
Voorbeeldberoepen Veehouder
Akkerbouwer
Artsenbezoeker

PrOzBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Bioloog
Veearts
Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)

PrMeBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met het helpen, verzorgen van mensen of samenwerken.
Voorbeeldberoepen Sportleraar
Mondhygiënist
Beroepentabel MBO

Mensgericht

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

MeArMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met iets artistieks, dingen creëren, vormgeving of creativiteit.
Voorbeeldberoepen Activiteitenbegeleider
TV presentator
Museumgids

MeCoMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
Voorbeeldberoepen Kassa medewerker supermarkt, warenhuis
Groepsleidster kinderdagverblijf
Directie-secretaresse
Doktersassistent

MeOnMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn.
Voorbeeldberoepen Reisbureaumedewerker
Directie-secretaresse

MeOzMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Veterinair Assistent
Verpleegster Intensive Care

MePrMensen helpen, dienstbaar zijn in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Medewerker peuterspeelzaal
Medewerker thuiszorg
Ziekenverzorgende, verpleeghulp
Gehandicaptenverzorgende
Verzorgende in een instelling voor gehandicapten (intramuraal)
Bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis
Verzorgende ouderenzorg (extramuraal)
Kassa medewerker supermarkt, warenhuis
Landbouwkundig adviseur
Ober, serveerster
Schoonheidsspecialiste
Stewardess
Zweminstructeur
Paardrij-instructeurConventioneel

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

CoArDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met creativiteit, dingen creëren, vormgeving.
Voorbeeldberoepen Deze combinatie leidt niet tot veelvoorkomende / stereotiepe voorbeeldberoepen op MBO niveau. Je kunt wel denken aan een conventioneel beroep in een artistieke omgeving zoals administratief medewerker bij een theater.

CoOnDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn.
Voorbeeldberoepen Belastinginspecteur
Inspecteur van politie
Voorman of voorvrouw schoonmaak

CoOzDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Archief medewerker
Financieel medewerker
Medewerker salarisadministratie
Inspecteur van politie
Kwaliteitscontroleur, anders
Laboratoriumtechnicus, medisch analist
Juridisch secretaresse

CoPrDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Postsorteerder en -distributeur (intern in een bedrijf)
Voorman of voorvrouw schoonmaak
Laboratoriumtechnicus, medisch analist

CoMeDingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid in combinatie met mensgerichte activiteiten als het helpen van mensen of samenwerken.
Voorbeeldberoepen Bankmedewerker back-office
Medewerker hypotheken
Administratief medewerker personeelszaken
Secretaresse
Medewerker transportadministratie
Verkoopmedewerker binnendienst
Juridisch secretaresse
Doktersassistent
Receptionist
Verkoopmedewerker winkel overige producten, goederen
Directie-secretaresseArtistiek

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

ArCoCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
Voorbeeldberoepen Desktop Publisher, DTP'er

ArOnCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn.
Voorbeeldberoepen Interieuradviseur, binnenhuisstylist

ArOzCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Film, video editor

ArPrCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met apparatuur bedienen, met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Etalage ontwerper
Portret-, trouw- of andere evenementenfotograaf
Bloemschikker, bloemsierkunstenaar (excl. verkoop)
Goudsmid

ArMeCreativiteit, dingen creëren, vormgeving in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn.
Voorbeeldberoepen Haarstylist, visagist
BalletleraresOndernemend

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

OnArOndernemen, invloed hebben in combinatie met creativiteit, dingen creëren, vormgeving
Voorbeeldberoepen Chef-kok

OnCoOndernemen, invloed hebben in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid
Voorbeeldberoepen Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
Makelaar in onroerend goed
Kantoordirecteur, vestigingsmanager bankfiliaal
Manager/directeur logistiek bedrijf
Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
Hoofd afdeling administratie

OnOzOndernemen, invloed hebben in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Kantoordirecteur, vestigingsmanager bankfiliaal
Manager/directeur logistiek bedrijf
Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
Commercieel directeur

OnPrOndernemen, invloed hebben in combinatie met apparatuur bedienen, met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
Chef werkplaats
Leidinggevende productiemedewerkers
Teamleider assemblage medewerkers
Meewerkend voorman monteurs, installateurs en reparateurs
Meewerkend voorman plantsoenendienst, hoveniersbedrijf
Vertegenwoordiger

OnMeOndernemen, invloed hebben in combinatie met het helpen, verzorgen van mensen of samenwerken.
Voorbeeldberoepen Manager/directeur warenhuis
Manager/directeur hotel, hotelketen
Manager/directeur kinderdagverblijfOnderzoekend

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

OzArOnderzoek, oplossen, specialisatie in combinatie met creativiteit, dingen creëren, en vormgeving.
Voorbeeldberoepen Deze combinatie leidt niet tot veelvoorkomende / stereotiepe voorbeeldberoepen op MBO niveau. Je kunt wel denken aan een onderzoekend beroep in een artistieke omgeving zoals een IT-er bij een reclamebureau.

OzCoOnderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
Voorbeeldberoepen Applicatieprogrammeur

OzOnOnderzoek, oplossen en specialisatie in combinatie met ondernemen, invloed hebben.
Voorbeeldberoepen Deze combinatie leidt niet tot veelvoorkomende / stereotiepe voorbeeldberoepen op MBO niveau. Je kunt wel denken aan een onderzoekend beroep in een ondernemende omgeving zoals een laborant bij een levensmiddelenbedrijf.

OzPrBestuderen, oplossen, specialiseren in combinatie met apparatuur bedienen, met buiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken.
Voorbeeldberoepen Analist laboratorium

OzMeBestuderen, oplossen, specialiseren in combinatie met mensen helpen, dienstbaar zijn.
Voorbeeldberoepen Deze combinatie leidt niet tot veelvoorkomende / stereotiepe voorbeeldberoepen op MBO niveau. Je kunt wel denken aan een onderzoekend beroep in een mensgerichte omgeving, zoals doktersassistent bij een huisartsenpost.Praktisch

BeroepstyperingVoorbeeldberoepen

PrArBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met creativiteit, dingen creëren, vormgeving
Voorbeeldberoepen Restaurateur
Glasblazer
Banketbakker
Muziekinstrumentmaker, -reparateur
Kleermaker, naaister

PrCoBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met dingen regelen, ordenen, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
Voorbeeldberoepen Asbestverwijderaar
Betonstaalverwerker, ijzervlechter
Beveiligingsmedewerker
Bouwvakhulpkracht
Bediener verspaningsmachine
Dakdekker bitumen of kunststof
Dakdekker hellende daken
Tuinman
Huisschilder
Installatie- of servicemonteur telecommunicatieapparatuur
Monteur of installateur koel- of vriesinstallaties
Onderhoudsmonteur bedrijfsinstallaties, transformatorstations
Keukenhulp
Lasser, anders
Loodgieter
Lopende-bandmedewerker
Machinaal houtbewerker, houtzager in fabriek
Machine operator draaibank
Productie medewerker vleesverwerking
Matroos
Medewerker ongediertebestrijding
Bediener metaalvormmachine
Metselaar
Machinebediener drukpers
Proces-operator energie centrale
Maatschoenmaker, orthopedisch schoenmaker
Pijpfitter, pijplasser
Plaatwerker metaal
Proces-operator dranken
Proces-operator hoogovens, metaal
Restaurantkok
Scheepswerktuigbouwkundige
Schoenenhersteller, leerreparateur
Schoonmaker, kantoren, scholen, andere gebouwen
Stratenmaker
Tegelzetter/tegellegger
Timmerman
Wijkagent
Internationaal vrachtwagenchauffeur

PrOnBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met ondernemen, invloedrijk zijn.
Voorbeeldberoepen Onderofficier strijdkrachten
Slager
Taxichauffeur
Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
Wijkagent
Visser binnenwateren
Brandweerman

PrOzBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met onderzoek, oplossen en specialisatie.
Voorbeeldberoepen Radiodiagnostisch laborant
Technisch specialist personenwagens/bedrijfswagens
Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
Automonteur
Elektromonteur
Bediener boormachine
Werktuigmachine bediener
Koeltechnisch monteur
Tandtechnicus
Grondwerktuigkundige vliegtuigen

PrMeBuiten werken, dieren, apparatuur bedienen, met je handen werken, reizen, aanpakken in combinatie met het helpen, verzorgen van mensen of samenwerken.
Voorbeeldberoepen Kapper
Ambulancechauffeur
Mondhygiëniste
Brandweerman
Dierenverzorger (niet bij boerenbedrijf)
Garderobe medewerker
Opticien
Portier
Conciërge
Hulpkracht veehouderij

4. Tot slot

Deze test heeft een beeld gegeven van je persoonlijkheidsprofiel op basis van de zes eigenschappen Mensgericht, Conventioneel, , Artistiek, Ondernemend, Onderzoekend en Praktisch. Bij elk persoonlijkheidsprofiel passen bepaalde beroepen en werksoorten in meer of mindere mate. Ook hebben we je laten zien waarom bepaalde beroepen en werksoorten wel of niet goed aansluiten op jouw persoonlijkheidsprofiel. De test heeft dus geen antwoord gegeven op de vraag; wat moet ik worden? De test heeft je laten zien waarom, op basis van je persoonlijkheidsprofiel, een bepaalde loopbaan of beroep beter bij je past dan een andere. Dit helpt je in het maken van keuzes op het gebied van je carrière. Het helpt je ook deze keuzes met meer overtuiging te maken en deze beter onder woorden te brengen.

Deze test moet je zien als aanvulling in het bepalen van je loopbaan en carrière. Indien je met iemand anders over je carrière wilt praten, dat kan een bekende zijn, maar ook een personeelsadviseur, dan is dit rapport een goed middel om een dergelijk gesprek op een hoger niveau te tillen. Je gesprekpartner heeft dankzij dit rapport sneller een beter beeld van je en kan daardoor op basis van zijn of haar ervaring of netwerk betere handreikingen doen. Je bent zelf beter in staat te verwoorden waarom een bepaald beroep je minder goed aanspreekt of juist heel leuk lijkt.

Daarnaast zijn er andere factoren, die met de Beroepskeuzetest niet zijn gemeten, die heel bepalend kunnen zijn voor je loopbaan. Bijvoorbeeld of je in het buitenland wilt werken. Of je thuissituatie. Kortom, de test helpt je in het maken van keuzes op het gebied van je loopbaan. Maar geeft geen antwoord op al je vragen. Zulke tests bestaan ook niet. Jij bepaalt uiteindelijk zelf wat je wilt. Daarbij is het belangrijk zo goed mogelijk een afweging te maken. Je hebt daarvoor nu extra bruikbare informatie.

In de loop van de tijd kan het zijn dat je anders tegen bepaalde dingen aan gaat kijken en je persoonlijkheidsprofiel iets andere accenten krijgt. Het kan nooit kwaad van tijd tot tijd stil te staan bij je carrière. Het kan dus ook nooit kwaad een test als deze of andere test nog een keer te doen. Niet als hét antwoord op je loopbaanvraag. Maar als middel om beter en meer afgewogen je loopbaan vorm te geven.

Aanvullende tips

  • Als je profiel op alle onderdelen (Activiteiten, Gedrag en Waarden) hetzelfde is, ben je goed in balans. Zijn er echter duidelijke verschillen tussen je profiel op bijvoorbeeld Activiteiten en Gedrag, vraag je dan af waarom je je bijvoorbeeld niet gedraagt naar waar je interesses liggen? Wellicht biedt tip 2 je een oplossing.

  • ( ... )
  • ( ... )