Achtergrondinformatie beroepskeuzetest

Enkele cijfers over de uitgebreide beroepskeuzetest:

De beroepskeuze test wordt al meer dan 10 jaar succesvol online afgenomen. Meer dan 40.000 mensen zijn geholpen met hun beroepskeuze of studiekeuze. Meer dan 3000 loopbaanadviseurs, beroepskeuzeadviseurs, coaches en andere loopbaanprofessionals maken ook gebruik van de beroepskeuzetest van 123test.nl

Test

De vragenlijst bestaat uit 144 vragen en neemt 10 tot 15 minuten in beslag.

Rapport

Het rapport is voorzien van heldere grafieken en relevante teksten waardoor je het kan lezen en begrijpen zonder hulp van een loopbaanadviseur. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij je persoonlijkheidsprofiel en de daarbij passende beroepen. De meest voorkomende beroepen zijn voorzien van een uitgebreide taakomschrijving.

Theoretische achtergrond (validiteit)

De Beroepskeuzetest is gebaseerd op de RIASEC theorie van Dr. John Holland uit de Verenigde Staten. Zijn gedachtegoed ligt aan de basis van vele beroepskeuzetests die wereldwijd worden gebruikt. Mensen die een beroep kiezen dat het beste aansluit bij hun persoonlijkheid zullen succesvol en tevreden zijn. De RIASEC theorie is ook bekend als RIASOC theorie. Elke letter van het woord RIASOC staat voor een persoonlijkheidskenmerk met bijpassende beroepen.

Betrouwbaarheid

De Beroepskeuzetest heeft een zeer hoge betrouwbaarheid. Die wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt. Deze maat loopt van 0 tot 1 en zijn respectievelijk 0.88 ,0.91 ,0.92 ,0.90 ,0.92 en 0.89 voor de zes schalen van de test.

Normering

De Beroepskeuzetest is in juni 2019 opnieuw genormeerd onder de Nederlandse beroepsbevolking op basis van leeftijd (15 tot 65 jaar), geslacht en opleidingsniveau (cijfers: CBS). Je score wordt dus vergeleken met die van de Nederlandse beroepsbevolking.