Beroepskeuzetest / Beroepentest

Welke beroepen en werkzaamheden passen het beste bij jou? Ben je typisch meer een piloot, dokter, kunstenaar of zakenman/-vrouw? De gratis snelle beroepentest vertelt het je.

Met de uitgebreide beroepskeuzetest krijg je heel uitvoerig inzicht in welke specifiekere werkzaamheden en beroepen het beste aansluiten bij jouw persoonlijkheid. Bovendien krijg je een uitgebreide lijst van passende voorbeeldberoepen. Deze beroepen zijn uitgesplitst naar opleidingsniveau en voorzien van veel beroepsinformatie. De beroepskeuzetest wordt veel gebruikt in het mbo (niveau 3/4), hbo en door bezoekers van werk.nl van het UWV.

De uitgebreide test geeft inzicht in je persoonlijkheid en de beroepen die daarbij het beste aansluiten.

Carrieretijger.nl

Snelle beroepentest

Met de beroepentest bepaal je welk prototypisch beroep je voorkeur heeft.

  • 15 vragen (één minuut)
  • Geeft jouw stereotypische beroep en werkzaamheden
  • Goede en leuke start voor het vinden van passend werk

Uitgebreide beroepskeuzetest

Wetenschappelijke beroepskeuzetest. Vergelijk jezelf met de NL beroepsbevolking.

  • 180 vragen (twaalf minuten)
  • Uitvoerig persoonlijkheidsprofiel
  • Uitsplitsing naar interesses, gedrag en waarden
  • Lijst met passende beroepen voor mbo, hbo & wo opleidingsniveaus
  • Wordt gebruikt door duizenden loopbaanprofessionals
De koppeling naar functies is erg prettig om erbij te hebben

Loopbaanbegeleider Ellen Slootweg

Lees hier meer over de achtergrond van professionele beroepskeuzetest.

Uitgebreide Beroepskeuzetest

Gebruikt door meer dan 3000 loopbaanadviseurs

Bekijk het voorbeeldrapport of lees meer over de achtergrond van deze test.

De uitslag van deze test heeft een goede betrouwbaarheid en zeer compleet rapport. De uitslag is daarom ook niet gratis.

Instructie Activiteiten

Hieronder staan allereerst 60 activiteiten. Van elke activiteit moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.

Loop de activiteiten snel langs, denk niet te lang na.

Veel plezier!

Instructie Persoonlijk gedrag

Hieronder staan 60 uitspraken over persoonsgebonden gedrag. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het genoemde gedrag op jou van toepassing is. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het gedrag echt niet bij je past, èèn minnetje als het niet bij je past, een plusje als het wel bij je past en twee plusjes als het gedrag echt betrekking op je heeft.

Loop de uitspraken snel langs, denk wederom niet te lang na.

Instructie Waarden

Hieronder staan de laatste 60 uitspraken. Deze uitspraken gaan over waarden; die zaken die mogelijkerwijs voor jou belangrijk kunnen zijn. Van elke uitspraak moet je aangeven of het voor jou belangrijk is om de waarde terug te vinden in je werk. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als de waarde niet belangrijk voor je is, èèn minnetje als het niet echt belangrijk voor je is, een plusje als het belangrijk voor je is en twee plusjes als de waarde echt heel belangrijk voor je is.

Loop deze laatste 60 uitspraken weer snel langs, denk niet te lang na.

Snelle Beroepentest

Gratis beroepskeuzetest voor de juiste beroepskeuze

Welk typisch beroep past het beste bij jou? Ben je meer een piloot, dokter, kunstenaar, leraar, zakenman/-vrouw of notaris. Deze beroepen zeggen iets over het soort werk dat bij jou past.

In de uitslag van deze mini beroepskeuzetest zie je welk typisch beroep en bijbehorende typische werkzaamheden het beste bij je passen.

Vragenlijst gratis beroepskeuzetest

Geef in deze gratis beroepentest per keer aan welke activiteit je het meest aanspreekt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.