Beroepskeuzetest

Welke beroepen en werkzaamheden passen het beste bij jou? Ben je typisch meer een piloot, dokter, kunstenaar of zakenman/-vrouw? De gratis snelle beroepentest vertelt het je.

Met de uitgebreide beroepskeuzetest krijg je heel uitvoerig inzicht in welke specifiekere werkzaamheden en beroepen het beste aansluiten bij jouw persoonlijkheid. Dit gebeurt aan de hand van het RIASOC model van Holland. Bovendien krijg je een uitgebreide lijst van passende voorbeeldberoepen. Deze beroepen zijn uitgesplitst naar opleidingsniveau en voorzien van veel beroepsinformatie. De beroepen en normering zijn volledig bijgewerkt in juni 2019. De beroepskeuzetest wordt veel gebruikt in het mbo (niveau 3/4), hbo en door bezoekers van werk.nl van het UWV.

De uitgebreide beroepskeuzetest geeft inzicht in je persoonlijkheid en de beroepen die daarbij het beste aansluiten.

Carrieretijger.nl

Snelle beroepentest

Met de beroepentest bepaal je welk prototypisch beroep je voorkeur heeft.

  • 15 vragen (één minuut)
  • Geeft jouw stereotypische beroep en werkzaamheden
  • Goede en leuke start voor het vinden van passend werk

Uitgebreide beroepskeuzetest

Wetenschappelijke beroepskeuzetest. Vergelijk jezelf met de NL beroepsbevolking.

  • 144 vragen (tien minuten)
  • Uitvoerig persoonlijkheidsprofiel op basis van RIASOC model
  • Genormeerd in 2019
  • Uitsplitsing naar interesses, gedrag en waarden
  • Top 20 met passende beroepen voor mbo, hbo & wo opleidingsniveaus
  • PDF-rapportage (voorbeeld)
  • Wordt gebruikt door duizenden loopbaanprofessionals
De koppeling naar functies is erg prettig om erbij te hebben

Loopbaanbegeleider Ellen Slootweg

Achtergrondinformatie beroepskeuzetest

De beroepskeuzetest wordt al meer dan 10 jaar succesvol online afgenomen. Meer dan 40.000 mensen zijn geholpen met hun beroepskeuze of studiekeuze. Meer dan 3000 loopbaanadviseurs, beroepskeuzeadviseurs, coaches en andere loopbaanprofessionals maken ook gebruik van de beroepskeuzetest van 123test.nl

Rapport

Het uitgebreide rapport is voorzien van heldere grafieken en relevante teksten waardoor je het kan lezen en begrijpen zonder hulp van een loopbaanadviseur. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij je persoonlijkheidsprofiel en de daarbij passende beroepen. De meest voorkomende beroepen zijn voorzien van een uitgebreide taakomschrijving. In de uitslag van de gratis beroepentest zie je welk typisch beroep en bijbehorende typische werkzaamheden het beste bij je passen.

Theoretische achtergrond (validiteit) beroepskeuzetest

De Beroepskeuzetest is gebaseerd op de RIASEC theorie van Dr. John Holland uit de Verenigde Staten. Zijn gedachtegoed ligt aan de basis van vele beroepskeuzetests die wereldwijd worden gebruikt. Mensen die een beroep kiezen dat het beste aansluit bij hun persoonlijkheid zullen succesvol en tevreden zijn. De RIASEC theorie is ook bekend als RIASOC theorie. Elke letter van het woord RIASOC staat voor een persoonlijkheidskenmerk met bijpassende beroepen.

Betrouwbaarheid

De Beroepskeuzetest heeft een zeer hoge betrouwbaarheid. Die wordt uitgedrukt in een maat voor betrouwbaarheid die Cronbach's alpha genoemd wordt. Deze maat loopt van 0 tot 1 en zijn respectievelijk 0.92, 0.90, 0.92, 0.91, 0.91 en 0.89 voor de zes schalen van de test.

Normering

De Beroepskeuzetest is in juni 2019 opnieuw genormeerd onder de Nederlandse beroepsbevolking op basis van 8000 respondenten, leeftijd (20 tot 65 jaar), geslacht en opleidingsniveau (cijfers: CBS). Je score wordt dus vergeleken met die van de Nederlandse beroepsbevolking.

Uitgebreide Beroepskeuzetest

Gebruikt door meer dan 3000 loopbaanadviseurs

Bekijk het voorbeeldrapport of lees meer over de achtergrond van deze test.

De uitslag van deze test heeft een hoge betrouwbaarheid en zeer compleet rapport met jouw persoonlijke persoonlijkheidsprofiel, top 20 passende beroepen en een uitgebreide beroepentabel op basis van jouw profiel. De uitslag is daarom ook niet gratis.

Instructie Activiteiten

Hieronder staan allereerst 48 activiteiten. Van elke activiteit moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.

Loop de activiteiten snel langs, denk niet te lang na.

Veel plezier!

Instructie Persoonlijk gedrag

Hieronder staan 48 uitspraken over persoonsgebonden gedrag. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het genoemde gedrag op jou van toepassing is. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het gedrag echt niet bij je past, èèn minnetje als het niet bij je past, een plusje als het wel bij je past en twee plusjes als het gedrag echt betrekking op je heeft.

Loop de uitspraken snel langs, denk wederom niet te lang na.

Instructie Waarden

Hieronder staan de laatste 48 uitspraken. Deze uitspraken gaan over waarden; die zaken die mogelijkerwijs voor jou belangrijk kunnen zijn. Van elke uitspraak moet je aangeven of het voor jou belangrijk is om de waarde terug te vinden in je werk. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als de waarde niet belangrijk voor je is, èèn minnetje als het niet echt belangrijk voor je is, een plusje als het belangrijk voor je is en twee plusjes als de waarde echt heel belangrijk voor je is.

Loop deze laatste 48 uitspraken weer snel langs, denk niet te lang na.

Snelle Beroepentest

Gratis beroepskeuzetest voor de juiste beroepskeuze

Welk typisch beroep past het beste bij jou? Ben je meer een piloot, dokter, kunstenaar, leraar, zakenman/-vrouw of notaris. Deze beroepen zeggen iets over het soort werk dat bij jou past.

In de uitslag van deze mini beroepskeuzetest zie je welk typisch beroep en bijbehorende typische werkzaamheden het beste bij je passen.

Vragenlijst gratis beroepskeuzetest

Geef in deze gratis beroepentest per keer aan welke activiteit je het meest aanspreekt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.