Professionele Beroepskeuzetest

Gebruikt door meer dan 3000 loopbaanadviseurs

De koppeling naar functies is erg prettig om erbij te hebben

Loopbaanbegeleider Ellen Slootweg

Deze professionele online test geeft inzicht in je persoonlijkheid en de beroepen die daarbij het beste aansluiten.

Carrieretijger.nl

Bekijk het voorbeeldrapport of lees meer over de achtergrond van deze test.

De uitslag van deze test heeft een goede betrouwbaarheid en zeer compleet rapport. De uitslag is daarom ook niet gratis.

Instructie Activiteiten

Hieronder staan allereerst 60 activiteiten. Van elke activiteit moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.

Loop de activiteiten snel langs, denk niet te lang na.

Veel plezier!


-- - + ++
1 een raamkozijn schilderen
2 met de computer schaken
3 verhalen schrijven voor een tijdschrift
4 kinderen leren lezen
5 auto van een tante verkopen
6 optimale hypotheek uitzoeken
7 een geldwagen besturen
8 geschiedenis van een organisatie bestuderen
9 cartoons tekenen
10 ouderen op reis begeleiden

-- - + ++
11 vergadering voorzitten
12 boodschappenlijst maken
13 een keuken installeren
14 mogelijkheden van zonne-energie bestuderen
15 een filmscript schrijven
16 met verstandelijk gehandicapten op pad gaan
17 directeur van een groot bedrijf zijn
18 een archief moderniseren
19 met een tractor land omploegen
20 een planeet bestuderen

-- - + ++
21 in een band spelen
22 vrijwilligerswerk bij een non-profit organisatie
23 een congres organiseren
24 overeenkomst tussen twee partijen vastleggen
25 meubels in elkaar zetten
26 alternatieve vervoersmiddelen bedenken
27 een cd-hoesje ontwerpen
28 slachtofferhulp verlenen
29 een eigen bedrijf beginnen
30 voorraadkast inrichten

-- - + ++
31 glas wegbrengen naar de glasbak
32 met de computer het weer voorspellen
33 fotowerk in opdracht maken
34 bemiddelen bij een familieruzie
35 Aziatische meubels importeren
36 bureau opruimen
37 toezicht houden in een natuurgebied
38 nagaan welke uitwerking medicijnen hebben
39 een reclame bedenken
40 collecteren voor het goede doel

-- - + ++
41 appartementen verhuren
42 checklist voor vakantie maken
43 milieuvervuiling opsporen
44 in een laboratorium werken
45 illustratie bij een verhaal maken
46 vluchtelingen helpen
47 presentatie over eigen product geven
48 tijdplanning maken
49 pakketpost per auto bezorgen
50 de ozonlaag in kaart brengen

-- - + ++
51 landschappen schilderen
52 maatschappelijk werk doen
53 aandelen kopen en verkopen
54 afschrijving van een auto berekenen
55 vogelhuisjes maken
56 een psychologische test maken
57 tentoonstelling inrichten
58 voorstellingen spelen in verzorgingstehuizen
59 contractonderhandelingen voeren
60 stamboom uitzoeken

-- - + ++

Instructie Persoonlijk gedrag

Hieronder staan 60 uitspraken over persoonsgebonden gedrag. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het genoemde gedrag op jou van toepassing is. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het gedrag echt niet bij je past, èèn minnetje als het niet bij je past, een plusje als het wel bij je past en twee plusjes als het gedrag echt betrekking op je heeft.

Loop de uitspraken snel langs, denk wederom niet te lang na.


-- - + ++
61 werkt graag met zijn / haar handen
62 werkt analytisch
63 heeft een groot voorstellingsvermogen
64 helpt anderen graag
65 heeft veel invloed
66 gaat gestructureerd te werk
67 werkt zelfstandig
68 zoekt overal een antwoord op
69 is creatief
70 houdt altijd rekening met anderen

-- - + ++
71 komt overtuigend over
72 houdt van duidelijke afspraken
73 is graag buiten
74 denkt uitvoerig na
75 heeft altijd nieuwe ideeën
76 past zich makkelijk aan
77 is heel doelgericht
78 werkt nauwkeurig
79 werkt graag met machines
80 wil complexe problemen begrijpen

-- - + ++
81 uit zichzelf op originele wijze
82 werkt graag met mensen samen
83 neemt graag de leiding
84 komt beloftes altijd na
85 geniet van ruige natuur
86 is rationeel
87 heeft oog voor vormgeving
88 is mild in haar/zijn meningsvorming
89 neemt snel het initiatief
90 komt altijd zijn/haar afspraken na

-- - + ++
91 is handig
92 is intellectueel
93 wil opvallen
94 betrekt anderen er graag bij
95 mobiliseert anderen makkelijk
96 is altijd op tijd
97 is energiek
98 is kritisch
99 is tegendraads
100 is heel inschikkelijk

-- - + ++
101 werkt resultaatgericht
102 is heel principieel
103 is altijd bezig
104 analyseert lastige vraagstukken
105 wil origineel zijn
106 wil het leed van anderen verzachten
107 weet wat hij/zij wil bereiken
108 weet wat er van haar/hem verwacht wordt
109 moet iets om handen hebben
110 zoekt grondig naar oplossingen

-- - + ++
111 is fantasievol
112 voelt zijn/haar omgeving aan
113 organiseert activiteiten
114 zorgt graag voor duidelijkheid
115 klust graag
116 houdt het overzicht
117 wil afwijken
118 vrolijkt graag mensen op
119 wint anderen voor zijn/haar doel
120 volgt de regels

-- - + ++

Instructie Waarden

Hieronder staan de laatste 60 uitspraken. Deze uitspraken gaan over waarden; die zaken die mogelijkerwijs voor jou belangrijk kunnen zijn. Van elke uitspraak moet je aangeven of het voor jou belangrijk is om de waarde terug te vinden in je werk. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als de waarde niet belangrijk voor je is, èèn minnetje als het niet echt belangrijk voor je is, een plusje als het belangrijk voor je is en twee plusjes als de waarde echt heel belangrijk voor je is.

Loop deze laatste 60 uitspraken weer snel langs, denk niet te lang na.


-- - + ++
121 avontuurlijk werk
122 onderzoeken
123 dingen creëren
124 samenwerking met mensen
125 initiatief nemen
126 orde
127 werken aan natuur en milieu
128 complexe problemen oplossen
129 creativiteit
130 belangen behartigen van anderen

-- - + ++
131 rijk worden
132 structuur
133 buiten werken
134 expert zijn
135 dingen verbeelden
136 belangrijk zijn voor anderen
137 invloed hebben
138 overzicht
139 onderweg zijn
140 specialisme hebben

-- - + ++
141 intuïtief werken
142 wederzijds respect
143 status verkrijgen
144 duidelijke afspraken
145 reizen
146 geestelijke stimulans
147 inspiratie
148 gelijkwaardigheid
149 macht
150 planmatig werken

-- - + ++
151 praktisch nut
152 kennis vergaren
153 vormgeving
154 mensenrechten
155 verantwoordelijkheid nemen
156 precisie
157 fysiek werk
158 observeren
159 origineel zijn
160 hulp bieden

-- - + ++
161 ondernemen
162 efficiëntie
163 apparatuur bedienen
164 wetenschappelijke vooruitgang
165 exposeren
166 uitleg geven
167 risico's
168 controle
169 bezig zijn
170 intellectuele ontwikkeling

-- - + ++
171 zelfverwezenlijking
172 overleg
173 ambitie tonen
174 degelijkheid
175 grensverleggend werk
176 situaties analyseren
177 variatie
178 adviseren
179 presteren
180 plicht

-- - + ++