Vakspecialisten op statistisch en wiskundig gebied e.d.