Beroep zoölogisch laborant

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Dierlijke biologie
 • Toegepaste zoölogie
 • Gedrag van dieren
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Biologie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Inventaris beheren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Technische rapporten schrijven
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumapparaten ijken

Optionele kennis en vaardigheden

opslag van gevaarlijk afval milieuwetgeving evolutiebiologie visuele gegevens voorbereiden bloedmonsters analyseren databases onderhouden celkweken analyseren medische microbiologie taakgegevens bijhouden chemie monsters bewaren onderzoeksvoorstellen schrijven monsters etiketteren wetgeving op het gebied van dierenwelzijn diervoedingsproducten beheer van dierenwelzijn inspecteren wetgeving inzake verontreiniging