Beroep zoölogisch laborant

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Dierlijke biologie
 • Toegepaste zoölogie
 • Gedrag van dieren
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Biologie

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Inventaris beheren
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Biologische gegevens verzamelen
 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden
 • Technische rapporten schrijven
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Laboratoriumapparaten ijken

Optionele kennis en vaardigheden

opslag van gevaarlijk afval milieuwetgeving evolutiebiologie visuele gegevens voorbereiden bloedmonsters analyseren databases onderhouden celkweken analyseren medische microbiologie taakgegevens bijhouden chemie monsters bewaren onderzoeksvoorstellen schrijven monsters etiketteren wetgeving op het gebied van dierenwelzijn diervoedingsproducten beheer van dierenwelzijn inspecteren wetgeving inzake verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep zoölogisch laborant behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld