Beroep ziekenhuisapotheker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Conventioneel

Kennis

 • Farmacognosie
 • Wetgeving inzake apotheken
 • Klinische chemie
 • Geneesmiddelen
 • Farmacokinetiek
 • Farmacotherapie
 • Toxicologie

Vaardigheden

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Geneesmiddelen voor patiënten beheren
 • Medische toeleveringsketens beheren
 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen
 • Geneesmiddelen verstrekken
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Geneesmiddelen bereiden op voorschrift
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Geneesmiddelenbewaking verzekeren
 • Apotheekgegevens bewaren
 • Informatie op voorschriften van artsen controleren
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Farmaceutisch advies geven
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Gebruikers van gezondheidszorg advies geven over geneesmiddelen

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met noodzorgsituaties controles op therapeutische geneesmiddelen uitvoeren medicinale producten testen integratie bevorderen medische verzekeringsclaims verwerken gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren natuurkunde beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren geneesmiddelen voorschrijven wetenschappelijke gegevens over geneesmiddelen beoordelen elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken veiligheidsproblemen met geneesmiddelen beheersen voorlichten over preventie van ziekte gezondheidsvoorlichting bieden actief luisteren collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen toegepaste therapieën inzake geneesmiddelen

Loopbaanperspectief

Het beroep ziekenhuisapotheker behoort tot de beroepsgroep Artsen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202416300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202414500  laag
verwachte baanopeningen tot 202430700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag