Beroep zeepzieder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Zeepzieder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Alkylering

  Inzicht in het verplaatsen van een alkylgroep van de ene molecule naar de andere. Dit proces wordt gebruikt bij olieraffinage om isobutanen te alkyleren, waarbij premium mengsels voor brandstof worden geproduceerd.

Vaardigheden

 • Agitatiemachines bedienen

  De agitatiemachine bedienen voor een uniforme schudding van de partij.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Ketels vullen

  De ketel met de gespecificeerde hoeveelheden ingrediënten vullen.

 • Kenmerken van mengsel controleren

  Kenmerken zoals kleur, homogeniteit of viscositeit van het kokende mengsel in de tank controleren.

 • Alkaliteit testen

  De alkaliteit van natronloog testen, zo nodig natriumcarbonaat of water toevoegen.

Optionele kennis en vaardigheden

zeepformule implementeren afval beheren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken juiste productmallen selecteren chemische monsters bereiden parfum en cosmetische producten chemische mengers onderhouden vormgevingstechnieken gebruiken bedrijfsafval ophalen apparatuur voor chemische analyse gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep zeepzieder behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB