Beroep woonbegeleider volwassenen met een lichamelijke beperking

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Klantendiensten
 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Behoeften van oudere volwassenen

Vaardigheden

 • Stress in organisaties beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Actief luisteren
 • Sociale problemen voorkomen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Stressbestendig zijn
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociale verandering promoten
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Conflicten hanteren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociale crisissen beheersen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Empathisch zijn
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Activiteiten delegeren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Werken met gemeenschappen
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen

Optionele kennis en vaardigheden

welzijn van kinderen ondersteunen bescherming van jonge personen promoten

Loopbaanperspectief

Het beroep woonbegeleider volwassenen met een lichamelijke beperking behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog