Beroep woonbegeleider huisvesting

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Klantendiensten
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Actief luisteren
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Werken met gemeenschappen
 • Sociale verandering promoten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Advies geven over huisvesting
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Empathisch zijn
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Conflicten hanteren
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Activiteiten delegeren
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Integratie bevorderen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Stressbestendig zijn
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen

Loopbaanperspectief

Het beroep woonbegeleider huisvesting behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog