Beroep wiskundige

Een wiskundige doet onderzoek naar wiskundige theorieën, concepten, methoden en technieken. Indien mogelijk ontwikkelt en verbetert hij deze wiskundige theorieën, concepten, methoden en technieken. Zo voert hij bijvoorbeeld analyses uit voor managementproblemen, maakt hij een waarschijnlijkheidsberekening of past een risico-theorie toe op financiële gevolgen. Daarnaast is een wiskundige betrokken bij de praktische inzet van wiskunde in andere vakgebieden of toepassingen of adviseert hij anderen over deze inzet. Een wiskundige is ook verantwoordelijk voor het organiseren van dataverzameling van statistische gegevens en vervolgens het verwerken, analyseren, interpreteren en evalueren van datasets. Ook zorgt hij ervoor dat datasets klaar zijn voor publicatie. Een wiskundige publiceert de resultaten van zijn onderzoek in (wetenschappelijke) tijdschriften. Hij stuurt daarnaast wiskundige medewerkers en assistenten aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Conventioneel

Taken wiskundige

 • Onderzoek doen naar wiskundige theorieën, concepten, methoden en technieken.
 • (Door)ontwikkelen en verbeteren van wiskundige theorieën, concepten, methoden en technieken.
 • Toepassen van wiskunde in de praktijk of anderen hierover adviseren.
 • Uitvoeren van wiskundige analyses op (zelf verzamelde) statistische gegevens.
 • Publiceren van resultaten wiskundig onderzoek in (wetenschappelijke) tijdschriften.
 • Aansturen van wiskundige medewerkers en assistenten.

Gerelateerde beroepen actuariaat

 • Actuarieel medewerker
 • Actuaris
 • Operations research analyst
 • Wiskundig assistent

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Statistiek
 • Algebra
 • Wetenschappelijke modelvorming
 • Wiskunde

Vaardigheden

 • Logische redeneringen gebruiken
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Relaties tussen hoeveelheden bestuderen
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Oplossingen voor problemen creëren
 • Analytisch denken
 • Wiskundige hulpmiddelen en uitrusting gebruiken
 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

metalogica algoritmen softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren in lesmateriaal voorzien computerwetenschappen instrumentatietechniek filosofie van de wiskunde machinebouw filosofie geometrie lezingen geven assisteren bij wetenschappelijk onderzoek logica softwaredesign creëren financiële statistische verslagen ontwikkelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven software voor statistische analysesystemen technieken toepassen voor statistische analyses verzamelingenleer statistische software ontwikkelen statistische voorspellingen doen lesinhoud voorbereiden wetenschappelijke theorieën ontwikkelen sas language

Functietitels

 • Forensisch onderzoeker verkeersongevallenanalyse
 • Promovendus prefer-project
 • Duaal student decision support / data science / operations research
 • Consultant decision support
 • Teamleider loads & offshore engineering (m/v)
 • Innovator electronic defence | den haag
 • Data scientist
 • Klaverblad-trainee
 • Actuaris verzekeringen
 • Junior adviseur integraal capaciteitsmanagement