Beroep winkeldetective

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Surveillancemethoden

Vaardigheden

 • Personen ondervragen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Surveillancemateriaal controleren
 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Overtreders aanhouden
 • Winkeldiefstal voorkomen
 • Veiligheidsincidenten in de winkel documenteren
 • Waakzaam zijn
 • Verdacht gedrag identificeren
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

Optionele kennis en vaardigheden

radioapparatuur gebruiken risicoanalyses uitvoeren terroristische dreigingen vaststellen regelgeving inzake brandveiligheid beveiligingscontroles uitvoeren strafrecht brandblussers gebruiken wettelijke vereisten met betrekking tot munitie methoden controleren burgerlijk recht conflictbeheersing toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep winkeldetective behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog