Beroep winkeldetective

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Surveillancemethoden

Vaardigheden

 • Personen ondervragen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Surveillancemateriaal controleren
 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Overtreders aanhouden
 • Winkeldiefstal voorkomen
 • Veiligheidsincidenten in de winkel documenteren
 • Waakzaam zijn
 • Verdacht gedrag identificeren
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

Optionele kennis en vaardigheden

radioapparatuur gebruiken risicoanalyses uitvoeren terroristische dreigingen vaststellen regelgeving inzake brandveiligheid beveiligingscontroles uitvoeren strafrecht brandblussers gebruiken wettelijke vereisten met betrekking tot munitie methoden controleren burgerlijk recht conflictbeheersing toepassen