Beroep wijnvergister

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Wijnvergister: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Gistingsproces van wijn

  Proces van gisting van wijn, dat de verschillende stappen die moeten worden gevolgd, het tijdsverloop en de parameters van het product omvat.

 • Gistingsproces van dranken

  Gistingsprocessen waarbij suiker omgezet wordt in alcohol, gassen en zuren. 

 • Druivensoorten

  Druivensoorten en de wijnen die daarmee kunnen worden geproduceerd. Specificaties tijdens de gisting en behandeling van het sap tijdens het proces.

Vaardigheden

 • Proces van wijnproductie volgen

  Dankzij een goed inzicht en ervaring in de productie van wijn, is hij/zij in staat om het hele proces te overzien. Deze helicopterview stelt hem/haar in staat beslissingen te nemen en werknemers te begeleiden bij het tot stand brengen van een uitstekende wijn.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Fermentatietanks steriliseren

  Werkplaatsen en apparatuur steriliseren met behulp van slangen, schrapers, borstels of chemische oplossingen.

 • Gisting controleren

  Begeleiden en controleren van de gisting. Controleren van de bezinking van het sap en de vergisting van de grondstoffen. De voortgang van het gistingsproces controleren of dit aan de specificaties voldoet. Meten, testen en interpreteren van het gistingsproces en de kwaliteitsgegevens volgens de specificaties.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Wijnen in rekken zetten

  Wijnen in rekken zetten door de wijn af te tappen van sedimenten die zich vestigen op de bodem van schepen zoals carboy. Machines bedienen die nodig zijn voor het in rekken zetten.

 • Alcoholische dranken in vaten rijpen

  Adequate procedures volgen om bepaalde alcoholische dranken (bv. wijn, gedistilleerde dranken en vermout) in vaten te plaatsen en ze gedurende de vereiste periode te laten rijpen. Technieken gebruiken om ze bijzondere eigenschappen te geven.

 • Containers voor het gisten van dranken gereedmaken

  Tanks voorbereiden voor de vergisting van dranken naar gelang het soort drank dat wordt geproduceerd. Dit omvat de kwaliteiten die de verschillende soorten houders aan het eindproduct kunnen geven.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Machines voor de wijnproductie bedienen

  Machines, toestellen en speciale apparatuur voor de productie van wijn bedienen. Zorg dragen voor het onderhoud en de uitvoering van preventieve maatregelen ten behoeve van de machine, teneinde de bruikbaarheid te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met managers zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie voorraad van goederen in productie bijhouden advies geven over de combinatie van etenswaren en wijn omgaan met collega’s dichtheid van vloeistoffen meten

Loopbaanperspectief

Het beroep wijnvergister behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB