Beroep wijnmaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Wijnmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productieprocessen van wijnmakerijen

  Productieprocessen van wijnmakerijen en veiligheidseisen. Wijnbereidingsprincipes. Engineering en flowprocestechnologie (pompen en slangen).

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

Vaardigheden

 • Dranktoevoerslangen reinigen

  Dranktoevoerslangen regelmatig ontdoen van vuil en ontsmetten, in overeenstemming met de operationele procedures.

 • Cilinders met samengeperst gas klaarmaken

  De volle fust of gascilinder plaatsen. Controleren of de nieuwe fust of gascilinder het juiste product bevat en de juiste datum vermeldt. Hem aansluiten en controleren of het correct werkt. Gebruikte fust of gascilinder loskoppelen en klaarzetten voor verzending. Al deze procedures zorgvuldig uitvoeren met inachtneming van de veiligheid en beproefde technieken. Doeltreffend omgaan met lekken in fusten of gascilinders en, zo nodig, de aangewezen persoon daarvan in kennis stellen.

 • Wijnproductie beheren

  De wijnproductie beheren en de productiepijplijn en -volumes evalueren.

 • Kwaliteit van wijn controleren

  De wijn proeven en ernaar streven de kwaliteit te verbeteren. Ontwikkelen van nieuwe stijlen van wijn. Ervoor zorgen dat de kwaliteit tijdens alle productiefasen, ook bij het bottelen, in stand wordt gehouden. Registreren van kwaliteitscontroles in lijn met de specificaties. De verantwoordelijkheid op zich nemen voor het behoud van alle kwaliteitsparameters voor alle wijnen.

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Kelderoperaties beheren

  Leiding geven aan en toezicht houden op de dagelijkse kelderactiviteiten en de directe doorstroming van de werkopdrachten. Beheren van de kelder- en bewaarprocedures voor dranken die voldoen aan de geldende wetgeving en het organisatorische beleid.

 • Gisting controleren

  Begeleiden en controleren van de gisting. Controleren van de bezinking van het sap en de vergisting van de grondstoffen. De voortgang van het gistingsproces controleren of dit aan de specificaties voldoet. Meten, testen en interpreteren van het gistingsproces en de kwaliteitsgegevens volgens de specificaties.

 • Wijnkelder beheren

  Regelmatig inspecteren om ervoor te zorgen dat uw personeel de vastgestelde procedures voor wijnkelders en uitgiftebuffetten volgt. Wijnvoorraden en voorraden in uitgiftebuffetten onder de juiste omstandigheden bewaren. Beschadiging van flessen, recipiënten, verpakkingen of de inhoud daarvan door uzelf of uw personeel tot een minimum beperken.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Technisch materiaal onderhouden

  Een inventaris bijhouden van teeltmateriaal en benodigdheden. Zo nodig aanvullende materialen bestellen.

 • Druiven pletten

  Druiven manueel of mechanisch pletten om wijn te produceren.

 • Kwaliteit van druiven controleren

  Tijdens het teeltseizoen de kwaliteit en kwantiteit van de druiven bespreken met de wijnbouwers.

 • Keldervoorraden beheren

  Ervoor zorgen dat de kelderbestanden regelmatig worden gecontroleerd. Eventuele problemen oplossen in overeenstemming met organisatorische procedures.

 • Advies geven over kwaliteitsverbetering van wijn

  Advies geven over de verbetering van de wijnkwaliteit, met name wat de technische aspecten van de wijnbouw betreft

Optionele kennis en vaardigheden

productieondernemingen beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken biologische landbouw zorgen dat documenten juist worden beheerd leiding geven aan agrarisch personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep wijnmaker behoort tot de beroepsgroep Land- en bosbouwers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202410200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB