Beroep Wijkverpleegkundige

Een wijkverpleegkundige draagt de verpleegkundige zorg voor thuiswonende patiënten met een ziekte. Hij of zij stelt een verpleegplan op en voert verpleegkundige (be)handelingen uit. Een wijkverpleegkundige is ook verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt, controleert de conditie en pijn van de patiënt, motiveert de patiënt zoveel mogelijk zelf te doen en beantwoordt vragen. Hij/zij voert allerhande medische handelingen uit. Een verpleegkundige houdt ook patiëntadministratie en -verslagen bij. Een wijkverpleegkundige blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied. Tenslotte assisteert een verpleegkundige artsen bij medische ingrepen en informeert hij/zij de arts wanneer de situatie van de patiënt verslechterd. Hij/zij zorgt daarnaast voor de informatiestroom m.b.t. ziektes in de wijk.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Wijkverpleegkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken wijkverpleegkundige

 • Verplegen van thuiswonende patiënten.
 • Opstellen van een verpleegplan en bijbehorende (be)handelingen uitvoeren.
 • Zorgen voor de patiënt, bijvoorbeeld voeden en wassen.
 • Controleren van conditie en pijn van de patiënt.
 • Uitvoeren van diverse medische handelingen zoals het verzorgen van wonden, aanleggen van katheters, toedienen van medicijnen en injecties.
 • Informeren, beantwoorden van vragen en geruststellen van patiënt en evt. familie.
 • Motiveren van patiënt om zoveel mogelijk zelf te ondernemen.
 • Assisteren en informeren van artsen indien de situatie van de patiënt verslechterd.
 • Bijhouden van verslagen en administratie omtrent patiënten.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Informeren van wijkbewoners door spreekuren op het consultatiebureau en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • Hoofdverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (hbo)
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Ziekenverzorgende, verpleeghulp

Loopbaanperspectief

Het beroep Wijkverpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Gespecialiseerd verpleegkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202419500  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413400  laag
verwachte baanopeningen tot 202432900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB