Beroep wetenschappelijk onderzoeker taal- en literatuurwetenschap

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Wetenschappelijk onderzoeker taal- en literatuurwetenschap: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Literatuurgeschiedenis

  De historische ontwikkeling van vormen van geschriften die bedoeld zijn om een publiek te vormen, te vermaken of te stichten, bijvoorbeeld fictie in de vorm van proza of poëzie. De technieken die worden gebruikt om deze geschriften te verspreiden en de historische context waarin zij zijn geschreven.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Literatuurtechnieken

  De verschillende benaderingen die een auteur kan gebruiken om zijn schrijfstijl te verbeteren en een specifiek effect te creëren; dit kan de keuze zijn van een specifiek genre of het gebruik van metaforen, toespelingen en woordspel.

 • Literatuurkritiek

  Academisch vakgebied dat literaire werken beoordeelt en classificeert. Deze besprekingen kunnen betrekking hebben op nieuwe publicaties of oudere literaire werken opnieuw beoordelen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Literatuur

  De verzameling artistieke teksten die worden gekenmerkt door schoonheid van expressie, vorm en de universaliteit van intellectuele en emotionele aantrekkingskracht.

 • Literatuurtheorie

  De diverse literaire genres en de wijze waarop ze in specifieke scènes passen.

 • Soorten literatuurgenres

  De verschillende literaire genres in de geschiedenis van de literatuur, de techniek, de toonzetting, de inhoud en de lengte.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Boeken lezen

  De nieuwste boekreleases lezen en er uw mening over geven.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Achtergrondonderzoek doen over schrijfonderwerpen

  Grondig achtergrondonderzoek doen over het schrijven van een onderwerp; desk-based onderzoek, alsmede bezoeken en interviews op locatie.

Optionele kennis en vaardigheden

kwantitatief onderzoek uitvoeren vergelijkende literatuurwetenschap historisch onderzoek doen theoretische lexicografie scripts lezen onderwijsstrategieën toepassen culturen bestuderen retoriek journalistiek manuscripten lezen culturele geschiedenis eigen teksten promoten wetenschappelijke theorieën ontwikkelen grammatica- en spellingsregels toepassen fonetiek onderzoeksvoorstellen schrijven kwalitatief onderzoek uitvoeren kritisch nadenken over artistieke productieprocessen schrijven aanleren linguïstiek

Loopbaanperspectief

Het beroep wetenschappelijk onderzoeker taal- en literatuurwetenschap behoort tot de beroepsgroep Auteurs en taalkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202412000  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB