Beroep wetenschappelijk onderzoeker godsdienstwetenschappen

Godsdienstwetenschappers bestuderen concepten met betrekking tot religies, overtuigingen en spiritualiteit. Zij passen rationaliteit toe in het nastreven van moraliteit en ethiek door het bestuderen van de Schrift, religie, discipline en goddelijk recht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Marktonderzoeker
 • Milieu onderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Wiskundige

Kennis

 • Scientific research methodology
 • History of theology
 • Religious studies
 • Theology

Vaardigheden

 • Interpret religious texts
 • Perform scientific research
 • Apply scientific methods

Optionele kennis en vaardigheden

religieuze diensten voorbereiden beleid inzake religieuze kwesties ontwikkelen werken met gemeenschappen religieuze ceremonies uitvoeren religieuze missies uitvoeren onderzoeksvoorstellen schrijven religieuze activiteiten promoten religieuze teksten aanleren retoriek wetenschappelijke verhandelingen schrijven historisch onderzoek doen ethiek gezinnen helpen in crisissituaties geschiedenis wetenschappelijke theorieën ontwikkelen pedagogie religieuze functionarissen opleiden filosofie spirituele begeleiding bieden kwalitatief onderzoek uitvoeren onderwijsstrategieën toepassen logica

Loopbaanperspectief

Het beroep wetenschappelijk onderzoeker godsdienstwetenschappen behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag