Beroep wetenschappelijk onderzoeker godsdienstwetenschappen

Godsdienstwetenschappers bestuderen concepten met betrekking tot religies, overtuigingen en spiritualiteit. Zij passen rationaliteit toe in het nastreven van moraliteit en ethiek door het bestuderen van de Schrift, religie, discipline en goddelijk recht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Wetenschappelijk onderzoeker godsdienstwetenschappen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Marktonderzoeker
 • Milieu onderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Wiskundige

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Geschiedenis van de theologie

  De studie van de ontwikkeling en evolutie van theologie in de loop van de geschiedenis.

 • Religieuze studies

  Studie van religieus gedrag, geloofsovertuigingen en instellingen vanuit een seculier perspectief en gebaseerd op methoden uit verschillende vakgebieden, zoals antropologie, sociologie en filosofie.

 • Theologie

  De studie van het systematisch en rationeel begrijpen, verklaren en bekritiseren van religieuze ideeën, concepten, en alle goddelijke dingen.

Vaardigheden

 • Religieuze teksten interpreteren

  De inhoud en de boodschap van religieuze teksten interpreteren ten behoeve van de eigen spirituele ontwikkeling en die van anderen, alsook passende passages en boodschappen tijdens diensten en plechtigheden of voor theologische leerdoeleinden over te brengen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

religieuze diensten voorbereiden beleid inzake religieuze kwesties ontwikkelen werken met gemeenschappen religieuze ceremonies uitvoeren religieuze missies uitvoeren onderzoeksvoorstellen schrijven religieuze activiteiten promoten religieuze teksten aanleren retoriek wetenschappelijke verhandelingen schrijven historisch onderzoek doen ethiek gezinnen helpen in crisissituaties geschiedenis wetenschappelijke theorieën ontwikkelen pedagogie religieuze functionarissen opleiden filosofie spirituele begeleiding bieden kwalitatief onderzoek uitvoeren onderwijsstrategieën toepassen logica

Loopbaanperspectief

Het beroep wetenschappelijk onderzoeker godsdienstwetenschappen behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB