Beroep werktuigkundige scheepvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Werktuigkundige scheepvaart: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

 • Regelgeving inzake lozing van grondstoffen in zee

  Kennis van milieureglementen voor het lozen van grondstoffen in de zee, garanderen van het gebruik van chemische desinfectie en dechlorinatie voor het produceren van schoon en veilig afvalwater voor lozing in zee.

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

  Beschikken over inzicht in de werking van elektrische systemen, hun specificaties en hun toepassing in bedrijfsvoering en systemen voor het vervoer van goederen en personen.

Vaardigheden

 • Voortstuwingsinstallaties op diesel bedienen

  Voortstuwingsinstallaties op diesel en gas en aanverwante machines bedienen, zoals hulpketels, hulpmotoren, verbrandingsinstallaties, luchtcompressoren, diesel- en stookoliezuiveringsinstallaties.

 • Maritiem Engels gebruiken

  Communiceren in het Engels en daarbij de taal gebruiken die in de praktijk aan boord van schepen, in havens en elders in de scheepvaartketen wordt gebruikt.

 • Bunkering uitvoeren

  Bunkering uitvoeren, het proces van het leveren van brandstoffen aan schepen voor eigen gebruik. Zorgen voor voldoende hoeveelheden brandstof voor de duur van de reizen.

 • Machinekamers klaarmaken voor gebruik

  De hoofdmotor en hulpmotoren voorbereiden en starten; de machines in de machinekamer vóór het vertrek voorbereiden; de startprocedures kennen en volgens checklist uitvoeren.

 • Elektrische systemen van schepen beheren

  De elektrische onderdelen van schepen en het elektrisch distributiesysteem beheren en onderhouden. De verschillende stroomcircuits kennen bij storing van het systeem. Elektrische systemen repareren in geval van beschadiging of storing.

 • Motoren en systemen van vaartuigen beheren

  De belangrijkste motoren (stoom, gas, diesel), koelsystemen en andere uitrusting in het motorsysteem van het vaartuig beheren.

 • Routineonderhoud van scheepsmotoren uitvoeren

  Routineonderhoud uitvoeren op alle scheepsmotoren; motoren controleren om zich ervan te verzekeren dat deze binnen de standaard bedrijfsparameters functioneren.

 • Reddingsboten helpen klaarmaken

  Het assisteren van zeelui bij het voorbereiden van reddingsboten voor de reis en het leveren van technische kennis voor het onderhoud en de reparatie van reddingsboten.

 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden

  De motoren en machinekameruitrusting van een vaartuig onderhouden. Voorafgaande controles verrichten vóór het vertrek en regelmatige controles uitvoeren tijdens de reis.

 • Machinekamers van vaartuigen bedienen

  De machinekamer van de vaartuigen gebruiken en onderhouden. Bediening van de hoofdmachinekamer waar de motor en de voortstuwingsinstallatie zich bevinden.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Ondersteuning voor machinesystemen van vaartuigen bieden

  Steun verlenen op basis van kennis van maritieme activiteiten, zekerheid van de schepen en systemen voor machines.

 • Inventaris van een vaartuig bijhouden

  Het bijhouden van een actuele inventaris voor een schip, inclusief informatie over reserveonderdelen, olie en brandstof. Bepalen van de hoeveelheid brandstof die nodig is voor een reis; ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende brandstof aan boord is.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Brandblussers gebruiken

  Inzicht hebben in de werking van brandblusapparatuur en brandblustechnieken.

 • Watersystemen aan boord beheren

  Bedienen en onderhouden van watergekoelde technische systemen aan boord.

 • Waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken

  Afvalwaterzuiveringsinstallaties in schepen gebruiken, het onderhoud van de installaties controleren, de mechanische werking van de installatie begrijpen en voldoen aan de regelgevende mandaten voor de lozing van materialen in de zee.

 • Mechanische systemen van vaartuigen repareren

  Reparatie van mechanische systemen van de schepen aan boord. Ervoor zorgen dat de storingen van het vaartuig worden gerepareerd zonder dat de huidige reis wordt beïnvloed.

 • Routinetests van smeerolie uitvoeren

  Uitvoeren van routinetests van smeeroliën in technische systemen en waterscheidingssystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over maritieme onderwerpen betrouwbaar handelen storingen in motoren opsporen natuurkunde verdragen van de internationale maritieme organisatie voorschriften inzake scheepsmotoren toepassen maritiemevervoerstechnologie

Loopbaanperspectief

Het beroep werktuigkundige scheepvaart behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB