Beroep werktuigkundige scheepvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Beginselen van werktuigbouwkunde
 • Bediening van verschillende motoren
 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer
 • Regelgeving inzake lozing van grondstoffen in zee
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem
 • Motoronderdelen

Vaardigheden

 • Machinekamers klaarmaken voor gebruik
 • Mechanische systemen van vaartuigen repareren
 • Bunkering uitvoeren
 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden
 • Reddingsboten helpen klaarmaken
 • Brandblussers gebruiken
 • Elektrische systemen van schepen beheren
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken
 • Vaartuigen aanmeren
 • Ondersteuning voor machinesystemen van vaartuigen bieden
 • Routinetesten van smeerolie uitvoeren
 • Vaartuigen losmaken
 • Inventaris van een vaartuig bijhouden
 • Voortstuwingsinstallaties op diesel bedienen
 • Routineonderhoud van scheepsmotoren uitvoeren
 • Motoren en systemen van vaartuigen beheren
 • Watersystemen aan boord beheren
 • Machinekamers van vaartuigen bedienen
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen wiskundige hulpmiddelen en uitrusting gebruiken maritiemevervoerstechnologie advies geven over maritieme onderwerpen natuurkunde voorschriften inzake scheepsmotoren toepassen verdragen van de internationale maritieme organisatie storingen in motoren opsporen