Beroep werktuigkundige koelinstallaties visserij

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Preventie van verontreiniging
 • Engineeringprocessen
 • Vissersvaartuigen
 • Regelgeving voor de visserij
 • Technische tekeningen
 • Mechanica van vaartuigen
 • Machinebouw
 • Technische beginselen
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Wiskunde
 • Mechanica
 • Kwaliteit van visproducten

Vaardigheden

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Branden blussen
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen
 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren

Optionele kennis en vaardigheden

visserijbeheer in de buitenlucht werken wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem