Beroep werktuigkundige koelinstallaties visserij

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Wiskunde
 • Kwaliteit van visproducten
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Mechanica van vaartuigen
 • Regelgeving voor de visserij
 • Technische beginselen
 • Engineeringprocessen
 • Technische tekeningen
 • Machinebouw
 • Preventie van verontreiniging
 • Mechanica
 • Vissersvaartuigen
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Branden blussen
 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren

Optionele kennis en vaardigheden

visserijbeheer in de buitenlucht werken wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

Loopbaanperspectief

Het beroep werktuigkundige koelinstallaties visserij behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag