Beroep Werktuigbouwkundig Ingenieur

Werktuigbouwkundig ingenieurs doen onderzoek, plannen en ontwerpen mechanische producten en systemen en houden toezicht op de fabricage, werking, toepassing, installatie en reparatie van systemen en producten. Zij onderzoeken en analyseren gegevens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Technische beginselen
 • Engineeringprocessen
 • Machinebouw
 • Mechanica
 • Technische tekeningen

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

motoren voor transportapparatuur installeren componenten van robotsystemen irrigatiesystemen voltage afstellen gerobotiseerde apparatuur onderhouden haalbaarheidsonderzoek uitvoeren micro-elektromechanische systemen automatiseringscomponenten installeren advies geven over verontreinigingspreventie fietsmechanica kwaliteitsnormen voor productie controleren cae-software precisiemachines bedienen advies geven aan technici simulatie van natuurlijke omstandigheden verwarmingsketels installeren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren vloeistofmechanica elektrische generatoren industriële verwarmingssystemen motoronderdelen testgegevens analyseren medische apparaten wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem brandbestrijding coördineren analytische methoden in biomedische wetenschappen softwaredesign creëren blauwdrukken leiding geven aan een team in de visserij hydraulische vloeistof firmware gegevensbeheer van producten ontwerpspecificaties opstellen kwaliteitsstandaarden oplossingen voor problemen creëren cad-software proefdraaien stroomonderbrekers installeren toezicht houden op kwaliteitscontroles toezicht houden op bouwprojecten elektronica solderen veiligheidsmaatregelen voor kleine vaartuigen uitvoeren elektrische berekeningen maken elektrische ontlading internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen technische communicatievaardigheden toepassen elektronische testprocedures ontwikkelen ondergrondse stroomkabels inspecteren biomedische techniek planlezen civiele techniek testgegevens vastleggen motoren opnieuw monteren elektromechanica materiaal gebruiken voor bouw en reparatie biotechnologie opleidingen geven over biomedisch materiaal robotinstallaties afstellen technische tekeningen maken grond- en hulpstoffen beheren veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit machines aan boord onderhouden computergestuurde technische systemen gebruiken cad-software gebruiken fabricageprocessen medische apparaten modelleren bescherming tegen straling thermische vereisten opstellen veiligheidsnormen in industriële contexten volgen mechatronische eenheden testen communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem technische componenten ontwerpen stressbestendigheid van producten analyseren mechatronische apparatuur installeren beoordeling van risico’s en bedreigingen materialen voor medische apparaten bewerken mechatronische testprocedures ontwikkelen geavanceerde productietechnieken toepassen op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen passende beschermende uitrusting dragen productieprocessen plannen automatiseringsonderdelen ontwerpen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen begeleiding, navigatie en controle elektrische stroom technische principes onderzoeken ventilatienetwerk ontwerpen elektronische meetapparatuur bedienen wetgeving inzake verontreiniging regelgeving inzake medische apparaten technische vereisten vaststellen zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving kwaliteitscriteria voor productie definiëren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren technische tekeningen lezen machinekamerwachten houden vissersvaartuigen elektriciteitsmarkt verwarmingsovens installeren onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling procedures bij verdeling van elektriciteit testen microprocessors mechanica van motorvoertuigen projectbeheer uitvoeren industriële techniek automatiseringstechnologie energietechniek bovengrondse stroomkabels inspecteren thermodynamica noodplannen van schepen beheren softwareprototype ontwikkelen prototypen voor productie maken risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden testprocedures inzake medische apparaten productieontwikkelingen controleren zakenrelaties aangaan voortstuwingssysteem van een schip bedienen onderdelen van airconditioningsystemen medische apparaten repareren ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt mechatronische instrumenten ijken ict-softwarespecificaties materiaallijsten opstellen soorten containers vliegtuigmechanica routineverslagen schrijven projectbeheer preventie van verontreiniging ventilatiesystemen agrarische productiebeginselen overleven op zee in geval van verlaten van een schip steriele kleding dragen beginselen van elektriciteit eerste hulp toepassen aan boord van een schip materialen voor medische apparaten berichten over analyseresultaten pneumatiek motoren smeren visserijbeheer materiaalmechanica regelgeving voor de visserij medische apparaten ontwerpen mechatronische eenheden assembleren wettelijke vereisten inzake schepen productiecapaciteit vaststellen agrarische beleidslijnen ontwikkelen literatuuronderzoek uitvoeren bedrijfsnormen volgen productie controleren motoren repareren problemen oplossen reverse-engineering mechatronica landbouwmachines onderhouden multimediasystemen hydraulica internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen autocad-tekeningen maken pompsystemen bedienen systemen voor scheepvaartapparatuur bedienen architecten adviseren cam-software gebruiken robots assembleren motorprestaties evalueren hoogspanningsmasten elektrische generatoren controleren automatische machines controleren computationele vloeistofdynamica verbetering van gewasopbrengst onderzoeken gegevensanalyses uitvoeren motoren ontmantelen productieprocessen analyseren voor verbetering voorkomen van verontreiniging van de zee beginselen van werktuigbouwkunde technische projecten beheren reddingsmiddelen gebruiken elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen overleggen met ingenieurs elektronische apparatuur onderhouden testapparatuur gebruiken technische documentatie aanleveren toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie tekeningen ontwerpen mechatronische conceptontwerpen simuleren controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden elektronica stralingsfysica in de gezondheidszorg productontwerpen ontwikkelen diagnostische radiologie brandbestrijdingssystemen elektrotechniek elektriciteitsverbruik advies geven over irrigatieprojecten thermisch beheer gebruiken 3d-schema's interpreteren telecommunicatietechniek firmware ontwerpen opto-elektronica technische voorschriften interpreteren mechanica van vaartuigen technische teams coördineren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen natuurkunde medische beeldvormingstechnologie biomedische wetenschappen computertechniek technische informatie verzamelen zwemmen machines vervangen micromechatronische techniek milieuwetgeving koelmiddelen brand aan boord voorkomen menselijke anatomie fijnmechanica firmware programmeren warmte-, ventilatie-, airconditionings- en koelingskokers installeren bediening van verschillende motoren wetenschappelijke meetapparatuur bedienen advies geven aan boeren veiligheidsprocedures voor kleine vaartuigen uitvoeren middelen voor machinekamers beheren branden blussen opleiding geven robotica 2d-schema's interpreteren regeltechniek ontwerpbeginselen technische terminologie biomedische technieken aerodynamica wetgeving inzake landbouw systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen productieprocessen kosten-batenanalyserapporten verstrekken haalbaarheid van productie vaststellen werking van machines van voortstuwingsinstallaties beheren controlesystemen bedienen cybernetica prototypes ontwerpen de bediening van een machine installeren thermische analyse gebruiken gevolgen voor het milieu beoordelen medische apparaten produceren een computer gebruiken assemblagetekeningen voorbereiden locaties voor faciliteiten inspecteren virtueel model van een product maken resourceplanning uitvoeren biologie in een visserijteam werken technische documentatie gebruiken medische apparaten testen kwaliteit van visproducten stealth-technologie precisie-instrumenten gebruiken wetenschappelijke onderzoeksmethodologie verslag doen van testresultaten warmteoverdrachtprocessen veiligheidstechniek thermische uitrusting ontwerpen maritiem engels gebruiken reageren op stroomvoorzieningstoringen optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd systeem voor elektriciteitstransmissie beheren analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren financiële haalbaarheid beoordelen in de buitenlucht werken software voor het oplossen van softwarefouten thermische materialen wiskunde testprocedures voor medische apparaten ontwikkelen reddingsapparatuur van een schip bedienen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren communiceren met klanten prestatietests uitvoeren gezondheidsinformatica machinekamers controleren huishoudelijke verwarmingssystemen 3d-modellering werknemers opleiden werkstroomprocessen beheren elektrische apparatuur onderhouden mechanica van treinen

Loopbaanperspectief

Het beroep Werktuigbouwkundig Ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog