Beroep wegmarkeerder

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of paint
 • Road traffic laws

Vaardigheden

 • Place temporary road signage
 • Work ergonomically
 • Dispose of hazardous waste
 • Follow health and safety procedures in construction
 • Work safely with chemicals
 • Inspect asphalt
 • Paint with a paint gun
 • Dispose of non-hazardous waste
 • Inspect construction supplies
 • Operate road marking machine
 • Use safety equipment in construction
 • Inspect paintwork

Optionele kennis en vaardigheden

werken in een bouwteam gemotoriseerde straatveegmachines bedienen 3d-schema's interpreteren verf mengen 2d-schema's interpreteren hogedrukreiniging uitvoeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden persoonlijke administratie bijhouden gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen zware constructiewerktuigen verrijden binnenkomende bouwmaterialen verwerken normen voor verkeerssignalisatie tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten soorten asfaltdeklagen

Loopbaanperspectief

Het beroep wegmarkeerder behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten bouw en industrie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld