Beroep Webjournalist, webredacteur

Een webjournalist, webredacteur zorgt voor het inhoudelijke en tekstuele gedeelte van een website. Hiervoor verzamelt, selecteert en controleert een webjournalist informatie en (her)schrijft hij/zij teksten zodat deze op de website geplaatst kunnen worden. Een webjournalist kan o.a. informatie verzamelen middels interviews, onderzoek of schriftelijke verslagen. Hij/zij controleert altijd of informatie correct en betrouwbaar is. Daarnaast controleert een webjournalist of de tekst grammaticaal juist is en stilistisch verantwoord. Een webjournalist zorgt er ook zelf voor dat nieuwe informatie op de juiste plek komt te staan en dat oude informatie van de site gehaald wordt.

Webjournalist, webredacteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken webjournalist, webredacteur

  • Verzamelen, selecteren en controleren van informatie ten behoeve van de invulling van een website.
  • Verzamelen van informatie, bijv. middels een interview, het bijwonen van evenementen of het ter plekke waarnemen van gebeurtenissen.
  • Bepalen of de verzamelde informatie/het geschreven artikel geschikt is om te plaatsen op de website.
  • Controleren van informatie op betrouwbaarheid en juistheid.
  • Controleren van uiteindelijke tekst op grammatica, spelfouten en stijl.
  • Uploaden van nieuwe informatie op de website en het verwijderen van oude informatie.

Gerelateerde beroepen internet

  • Webapplicatiedeveloper (hbo)
  • Webapplicatiedeveloper (wo)
  • Webmaster, websitebeheerder
  • Webvormgever, webdesigner

Loopbaanperspectief

Het beroep Webjournalist, webredacteur behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB