Beroep vuurwerkmaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Health and safety in the workplace
  • Pyrotechnic articles legislation

Vaardigheden

  • Store pyrotechnical materials
  • Operate pyrotechnical control
  • Obtain pyrotechnic permits
  • Build pyrotechnical devices
  • Set up pyrotechnical equipment

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijke stoffen hanteren veilig met pyrotechnische materialen werken in de omgeving van een voorstelling behoeften van klanten identificeren behandelingsmateriaal mengen explosieven juiste verpakking voor gevaarlijke goederen pyrotechnische effecten testen artistiek plan aanpassen aan locatie pyrotechnische effecten plannen planlezen ingrediënten in poedervorm controleren omgaan met gevaarlijke goederen

Loopbaanperspectief

Het beroep vuurwerkmaker behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld