Beroep vuurtorenwachter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Sociaal
 • Sociaal / Ondernemend
 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Eerste hulp

Vaardigheden

 • Zorgen voor de toepassing van wetten
 • Reddingsmissies coördineren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Reageren op noodsituaties
 • Helpen bij maritieme reddingsoperaties
 • Schade inschatten
 • Toezicht houden op bemanning
 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid
 • Kaarten lezen

Optionele kennis en vaardigheden

overstromingsschade herstellen scheepslogboeken bijhouden preventie van verontreiniging invloed van wind en stroming op de besturing van schepen opsporings- en reddingsmissies uitvoeren afval verwijderen radioapparatuur gebruiken inspecties uitvoeren advies geven over schendingen van verordeningen materiaal voor schadeherstel bij overstromingen wetgeving inzake verontreiniging verschillende communicatiekanalen gebruiken milieu-incidenten melden in gebieden patrouilleren operationele communicatie onderhouden personen uit overstroomde gebieden evacueren risico op overstromingen vaststellen voorkomen van verontreiniging van de zee strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen noodcommunicatiesystemen bedienen helpen bij onderhoud van schepen officiële documenten controleren ordehandhaving

Loopbaanperspectief

Het beroep vuurtorenwachter behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld