Beroep vuilnisophaler

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
  • Afvalbeheer
  • Afval- en restproducten

Vaardigheden

  • Afvalsoort beoordelen
  • Bedrijfsafval ophalen
  • Afval beheren
  • Huishoudafval ophalen
  • Uitrusting voor afvalinzameling onderhouden
  • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving inzake afvaltransport met chemische reinigingsmiddelen werken toelichting geven over recyclevoorschriften openbare afvalbakken leegmaken recyclebakken installeren niet-gevaarlijk afval verwijderen schade aan openbare ruimten vaststellen gegevens over recycling bijhouden opslag van gevaarlijk afval afval sorteren gevaarlijk afval verwijderen verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen milieu-incidenten melden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken milieuparken monitoren preventie van verontreiniging