Beroep vuilnisophaler

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vuilnisophaler: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

Vaardigheden

 • Afvalsoort beoordelen

  Afvalstoffen identificeren tijdens inzameling en sortering die kunnen worden gerecycled, verwijderd of anderszins worden behandeld, om te beoordelen hoe ze moeten worden behandeld en gesorteerd.

 • Bedrijfsafval ophalen

  Ongevaarlijk of gevaarlijk afval verzamelen dat wordt geproduceerd door industriële activiteiten, zoals verf, chemicaliën, industriële bijproducten en radioactief afval.

 • Afval beheren

  Aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen of gevaarlijke materialen beheren of verwijderen. Ervoor zorgen dat de vereiste vergunningen en toestemmingen voorhanden zijn en dat er goede beheerspraktijken, sectornormen of algemeen aanvaarde landbouwpraktijken worden toegepast.

 • Huishoudafval ophalen

  Het ongevaarlijke afval uit woonwijken en woningen ophalen om het uit het gebied te verwijderen en het te vervoeren naar een afvalverwerkings- en -verwijderingsinstallatie.

 • Uitrusting voor afvalinzameling onderhouden

  Kleine beschadigingen aan afvalinzamelingsapparatuur identificeren en repareren en routinematig onderhoud uitvoeren.

 • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

  Bijhouden van gegevens over de afvalinzamelingstrajecten, de planning en de soorten en de hoeveelheid ingezameld afval.

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving inzake afvaltransport met chemische reinigingsmiddelen werken toelichting geven over recyclevoorschriften openbare afvalbakken leegmaken recyclebakken installeren niet-gevaarlijk afval verwijderen schade aan openbare ruimten vaststellen gegevens over recycling bijhouden opslag van gevaarlijk afval afval sorteren gevaarlijk afval verwijderen verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen milieu-incidenten melden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken milieuparken monitoren preventie van verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep vuilnisophaler behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB