Beroep vrederechter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Conventioneel / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Gerechtelijke procedures
 • Burgerlijk procesrecht
 • Burgerlijk recht

Vaardigheden

 • Toezicht houden op juridische procedures
 • Orde in de rechtszaal bewaren
 • Wet interpreteren
 • Juridische betogen aanhoren
 • Toezicht houden op rechtszittingen
 • Rechterlijke beslissingen nemen
 • Juridisch bewijs analyseren
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Juridische documenten opstellen

Optionele kennis en vaardigheden

bemiddelen bij onderhandelingen huwelijken voltrekken zorgen voor de uitvoering van vonnissen ordehandhaving verantwoordelijkheid tonen documenten waarmerken conflicten hanteren contractenrecht juridisch onderzoek officiële overeenkomsten bewerkstelligen vragen beantwoorden familierecht ooggetuigenverslagen aanhoren getuigen ondersteunen kennis van menselijk gedrag gebruiken beheer van rechtszaken