Beroep vrederechter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Civil process order
 • Court procedures
 • Civil law

Vaardigheden

 • Analyse legal evidence
 • Interpret law
 • Make legal decisions
 • Supervise court hearings
 • Hear legal arguments
 • Compile legal documents
 • Comply with legal regulations
 • Maintain court order
 • Supervise legal case procedures

Optionele kennis en vaardigheden

juridisch onderzoek zorgen voor de uitvoering van vonnissen getuigen ondersteunen bemiddelen bij onderhandelingen verantwoordelijkheid tonen huwelijken voltrekken familierecht officiële overeenkomsten bewerkstelligen documenten waarmerken ooggetuigenverslagen aanhoren vragen beantwoorden ordehandhaving contractenrecht kennis van menselijk gedrag gebruiken beheer van rechtszaken conflicten hanteren

Loopbaanperspectief

Het beroep vrederechter behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld