Beroep vrederechter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend
 • Ondernemend / Sociaal

Kennis

 • Burgerlijk procesrecht
 • Gerechtelijke procedures
 • Burgerlijk recht

Vaardigheden

 • Juridisch bewijs analyseren
 • Wet interpreteren
 • Rechterlijke beslissingen nemen
 • Toezicht houden op rechtszittingen
 • Juridische betogen aanhoren
 • Juridische documenten opstellen
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Orde in de rechtszaal bewaren
 • Toezicht houden op juridische procedures

Optionele kennis en vaardigheden

juridisch onderzoek zorgen voor de uitvoering van vonnissen getuigen ondersteunen bemiddelen bij onderhandelingen verantwoordelijkheid tonen huwelijken voltrekken familierecht officiële overeenkomsten bewerkstelligen documenten waarmerken ooggetuigenverslagen aanhoren vragen beantwoorden ordehandhaving contractenrecht kennis van menselijk gedrag gebruiken beheer van rechtszaken conflicten hanteren