Beroep voorzitter universiteitsdepartement

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Project management
 • Learning difficulties
 • Curriculum objectives
 • University procedures
 • Curriculum standards
 • Assessment processes

Vaardigheden

 • Provide education management support
 • Show an exemplary leading role in an organisation
 • Assess employees' capability levels
 • Cooperate with education professionals
 • Lead inspections
 • Use office systems
 • Advise on lesson plans
 • Present reports
 • Assist in the organisation of school events
 • Guarantee students' safety
 • Write work-related reports
 • Provide feedback to teachers
 • Advise on teaching methods
 • Make improvements to work activities
 • Provide information on study programmes

Optionele kennis en vaardigheden

jongeren voorbereiden op de volwassenheid onderwijsadministratie financieel verslag opstellen diensten van werknemers plannen een professioneel netwerk ontwikkelen onderwijsprogramma’s evalueren personeel aanwerven contractadministratie bijhouden onderwijsprogramma’s promoten werken met elektronische leeromgevingen financieringsmethoden onderwijsbehoeften identificeren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen organisatorische beleidslijnen opstellen socialisatie bij adolescenten de organisatie vertegenwoordigen studenten begeleiden op schoolreis conflicten hanteren personeelsbeleid budgetten beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep voorzitter universiteitsdepartement behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag