Beroep voorman tuinbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Crop production principles
 • Types of storage facilities
 • Pest control in plants
 • Plant harvest methods
 • Plant disease control
 • Environmental legislation in agriculture and forestry
 • Pruning techniques
 • Soil structure
 • Greenhouse types
 • Plant species
 • Watering principles
 • Pruning types
 • Fertilisation principles
 • Horticulture principles
 • Project management principles
 • Leadership principles
 • Health and safety regulations
 • Plant propagation
 • Quality criteria for storage facilities

Vaardigheden

 • Grow plants
 • Execute disease and pest control activities
 • Monitor fields
 • Create soil and plant improvement programmes
 • Make independent operating decisions
 • Store products
 • Maintain storage facilities
 • Operate horticulture equipment
 • Ensure soil fertility
 • Propagate plants
 • Supervise hygiene procedures in agricultural settings
 • Prepare planting area
 • Maintain the greenhouse
 • Use agricultural information systems and databases
 • Store crops
 • Optimise production
 • Nurse plants
 • Harvest crop
 • Manage contracts
 • Prepare planting area for planting
 • Prune plants

Optionele kennis en vaardigheden

bloemstukken maken helpen bij het gebruik van apparatuur onderhandelen over verkoopcontracten informatie geven over boerderijproducten bestellingen voor bloemen plaatsen agrotoeristische activiteiten beheren boerderij-inrichting voorstellen geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren omgaan met veterinaire noodgevallen klanten advies geven over soorten bloemen ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek tuingereedschap onderhouden begrotingsbeginselen leiding geven aan agrarisch personeel bemestingswerkzaamheden uitvoeren bestellingen van landbouwproducten samenstellen agrarische productieplannen ontwikkelen meststof aanbevelen voor bloemen bloemstukken creëren zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking agrarisch bedrijfsbeheer agronomische productiebeginselen leiding geven bij voedselbereiding technisch materiaal onderhouden bloemen verkopen productieondernemingen beheren ecologie hagen en bomen snoeien agrotoerisme tuingereedschap gebruiken beheer van klantrelaties biologische landbouw beginselen van voedselveiligheid werkgerelateerde berekeningen in de landbouw uitvoeren agronomie agrotoeristische diensten verlenen voedingsmiddelenwetgeving helpen bij landschapsprojecten taakgegevens bijhouden personeel werven productverwerking op boerderijen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep voorman tuinbouw behoort tot de beroepsgroep Hoveniers, tuinders en kwekers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-1000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202420800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202420800  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag