Beroep voorman tuinbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Beginselen van gewasproductie
 • Soorten opslagfaciliteiten
 • Ongediertebestrijding bij planten
 • Oogstmethoden voor planten
 • Bestrijding van plantenziekten
 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw
 • Snoeitechnieken
 • Bodemstructuur
 • Soorten broeikassen
 • Plantensoorten
 • Beginselen van bewatering
 • Snoeiwijzen
 • Bemestingsbeginselen
 • Tuinbouwbeginselen
 • Beginselen van projectbeheer
 • Beginselen van leiderschap
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Vermeerdering van planten
 • Kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten

Vaardigheden

 • Planten kweken
 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen
 • Velden controleren
 • Verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken
 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen
 • Producten opslaan
 • Opslagfaciliteiten beheren
 • Tuinbouwmateriaal gebruiken
 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond
 • Planten telen
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Areaal gereedmaken
 • Broeikassen onderhouden
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Gewassen opslaan
 • Productie optimaliseren
 • Planten verzorgen
 • Gewassen oogsten
 • Contracten beheren
 • Areaal gereedmaken voor beplanting
 • Planten snoeien

Optionele kennis en vaardigheden

bloemstukken maken helpen bij het gebruik van apparatuur onderhandelen over verkoopcontracten informatie geven over boerderijproducten bestellingen voor bloemen plaatsen agrotoeristische activiteiten beheren boerderij-inrichting voorstellen geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren omgaan met veterinaire noodgevallen klanten advies geven over soorten bloemen ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek tuingereedschap onderhouden begrotingsbeginselen leiding geven aan agrarisch personeel bemestingswerkzaamheden uitvoeren bestellingen van landbouwproducten samenstellen agrarische productieplannen ontwikkelen meststof aanbevelen voor bloemen bloemstukken creëren zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking agrarisch bedrijfsbeheer agronomische productiebeginselen leiding geven bij voedselbereiding technisch materiaal onderhouden bloemen verkopen productieondernemingen beheren ecologie hagen en bomen snoeien agrotoerisme tuingereedschap gebruiken beheer van klantrelaties biologische landbouw beginselen van voedselveiligheid werkgerelateerde berekeningen in de landbouw uitvoeren agronomie agrotoeristische diensten verlenen voedingsmiddelenwetgeving helpen bij landschapsprojecten taakgegevens bijhouden personeel werven productverwerking op boerderijen uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep voorman tuinbouw behoort tot de beroepsgroep Hoveniers, tuinders en kwekers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-1000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202420800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202420800  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag