Beroep voorman sloopwerken

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanical tools
 • Demolition techniques

Vaardigheden

 • Plan resource allocation
 • Process incoming construction supplies
 • Keep records of work progress
 • Follow health and safety procedures in construction
 • Recognise the hazards of dangerous goods
 • Work in a construction team
 • Supervise staff
 • Ensure equipment availability
 • Manage health and safety standards
 • Guide operation of heavy construction equipment
 • Prevent damage to utility infrastructure
 • Drive mobile heavy construction equipment
 • Plan shifts of employees
 • Use safety equipment in construction
 • Liaise with managers
 • Coordinate construction activities
 • Ensure compliance with construction project deadline
 • Evaluate employees work
 • React to events in time-critical environments

Optionele kennis en vaardigheden

lading vastmaken technische expertise leveren gebouwen slopen ergonomisch werken werknemers opleiden drilboren gebruiken personeel aanwerven bescherming tegen straling eerste hulp bieden naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren gevaarlijk afval verwijderen kernenergie selectief slopen regelgeving inzake asbestverwijdering veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten sloopkogels gebruiken defecte productiematerialen melden lasersnijapparatuur gebruiken afval sorteren explosieven zware constructiemachines bedienen zonder toezicht kostenbeheer plasmasnijbranders gebruiken natuurkunde zuurstofsnijbranders gebruiken niet-gevaarlijk afval verwijderen graafmachines bedienen regelgeving inzake bouwproducten graaftechnieken

Loopbaanperspectief

Het beroep voorman sloopwerken behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog