Beroep voorman schoorsteenveger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal
 • Ventilatiesystemen
 • Huishoudelijke verwarmingssystemen
 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Procedures inzake brandpreventie

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Relaties met klanten onderhouden
 • Klantenservice verlenen
 • Resourceplanning uitvoeren
 • Veiligheidsprocedures bij werken op grote hoogten handhaven
 • Klachten van klanten afhandelen

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor naleving van de milieuwetgeving advies geven over verontreinigingspreventie voertuigen besturen vervuiling meten inspectierapporten van schoorstenen maken energieverbruik analyseren regelgeving inzake bouwproducten klanten inlichten over milieubescherming ventilatiesystemen reinigen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval energie klein tot middelgroot bedrijf beheren advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen energieprestaties van gebouwen advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen schoorstenen reinigen milieubeleid