Beroep voorman schoorsteenveger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

  • Procedures inzake brandpreventie
  • Persoonlijk beschermingsmateriaal
  • Regelgeving inzake brandveiligheid
  • Huishoudelijke verwarmingssystemen
  • Ventilatiesystemen

Vaardigheden

  • Relaties met klanten onderhouden
  • Klachten van klanten afhandelen
  • Resourceplanning uitvoeren
  • Veiligheidsprocedures bij werken op grote hoogten handhaven
  • Klantenservice verlenen

Optionele kennis en vaardigheden

klanten inlichten over milieubescherming voertuigen besturen energieprestaties van gebouwen ventilatiesystemen reinigen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving schoorstenen reinigen advies geven over verontreinigingspreventie energie advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen klein tot middelgroot bedrijf beheren vervuiling meten regelgeving inzake bouwproducten milieubeleid inspectierapporten van schoorstenen maken energieverbruik analyseren advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval