Beroep voorman schoorsteenveger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

  • Procedures inzake brandpreventie
  • Persoonlijk beschermingsmateriaal
  • Regelgeving inzake brandveiligheid
  • Huishoudelijke verwarmingssystemen
  • Ventilatiesystemen

Vaardigheden

  • Relaties met klanten onderhouden
  • Klachten van klanten afhandelen
  • Resourceplanning uitvoeren
  • Veiligheidsprocedures bij werken op grote hoogten handhaven
  • Klantenservice verlenen

Optionele kennis en vaardigheden

klanten inlichten over milieubescherming voertuigen besturen energieprestaties van gebouwen ventilatiesystemen reinigen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving schoorstenen reinigen advies geven over verontreinigingspreventie energie advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen klein tot middelgroot bedrijf beheren vervuiling meten regelgeving inzake bouwproducten milieubeleid inspectierapporten van schoorstenen maken energieverbruik analyseren advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

Loopbaanperspectief

Het beroep voorman schoorsteenveger behoort tot de beroepsgroep Schilders en metaalspuiters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245000  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog