Beroep voorman ontmantelingswerken

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Demolition techniques

Vaardigheden

 • Evaluate employees work
 • Supervise worker safety
 • Follow health and safety procedures in construction
 • Plan resource allocation
 • Review construction plans authorisations
 • Supervise work
 • Advise on construction materials
 • Work in a construction team
 • Plan shifts of employees
 • Recognise the hazards of dangerous goods
 • Ensure compliance with construction project deadline
 • React to events in time-critical environments
 • Manage health and safety standards
 • Coordinate construction activities
 • Use safety equipment in construction
 • Liaise with managers
 • Supervise staff
 • Keep records of work progress

Optionele kennis en vaardigheden

kostenbeheer bescherming tegen straling explosieven niet-gevaarlijk afval verwijderen ergonomisch werken veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen lasersnijapparatuur gebruiken regelgeving inzake asbestverwijdering technische expertise leveren gevaarlijk afval verwijderen regelgeving inzake afvalverwijdering kernenergie werknemers opleiden selectief slopen personeel aanwerven

Loopbaanperspectief

Het beroep voorman ontmantelingswerken behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog